Bárczis díszdoktort avatott az ELTE a Pázmány-napon

2017.05.15.
Bárczis díszdoktort avatott az ELTE a Pázmány-napon
Az ELTE Szenátusa ünnepi közgyűlésen emlékezett meg az Egyetem alapításának 382. évfordulójáról. A jeles napon, három másik mellett, díszdoktorrá avatták Mesterházi Zsuzsannát, karunk professor emeritusát.

Az Egyetem központi épületének Aula Magna termében tartott ünnepi közgyűlés keretében került sor az egyetem négy új díszdoktorának az avatására. Az egyetem olyan elismert és nagyhatású tudósoknak adományozza a „Doctor et professor honoris causa” címet, akik hosszú ideje eredményesen működnek együtt egyetemünkkel.

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar javaslatára, rektori felterjesztésre díszdoktori kitüntetést kapott Mesterházi Zsuzsanna, akinek iskolateremtő munkásságát Zászkaliczky Péter dékán mutatta be.

Mesterházi Zsuzsanna, főigazgatóként, majd a Kar első vezetőjeként sokat tett azért, hogy a gyógypedagógia, a gyógypedagógus-képzés és a gyógypedagógiai kar elnyerte méltó rangját és helyét az ország vezető tudományegyetemének sokszínű képzési és kutatási portfóliójában, szervezetében. Tevékenyen vett részt szaktudománya mindhárom képzési ciklusra kiterjedő, teljes körű képzési spektrumának létrehozásában, először a Gyógypedagógia egyetemi képzés, majd a mesterszak elindításában, később koncipiálta és vezette az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában létrejött Gyógypedagógia programot. Oktatói és egyetemvezetői pályája során mindvégig szoros kapcsolatban maradt a szakterülettel is, elsősorban a fogyatékos gyermekek korai fejlesztése, a speciális és integrált óvodai és iskolai nevelés, a gyógypedagógiai és rehabilitációs szakemberképzés fejlesztése terén, illetve a hazai Waldorf-pedagógiai tanártovábbképzés megalapítójaként ért el számottevő, rangos állami kitüntetésekkel is elismert eredményeket. Kapcsolata a Karral és az Egyetemmel ma is rendkívül intenzív és fontos, professor emeritusként aktívan folytatja széles körű publikációs tevékenységét, a fogyatékos emberek életminőségét közvetlenül befolyásoló szakmai és közéleti munkáját.

A „Doctor et professor honoris causa” címmel kitüntetett szakember, köszönő beszédében köszönetét fejezte ki tanítómestereinek, munkatársainak és tanítványainak. Elődei közül Ranschburg Pált, Kozmutza Flórát és Illyés Sándort emelte ki. Hangsúlyozta, hogy a múlt mellett a jelennek éppúgy köszönettel tartozik.

A díszdoktoravatást megelőzően, május 10-én Mesterházi Zsuzsa, A tanulásban akadályozottak pedagógiája a speciális pedagógiák rendszerében - TÖRTÉNETEK / ÉLETKÉPEK címmel szakmai előadást tartott a Kar oktatói és hallgatói közösségének. A rendezvényen szép számban megjelent közönség örömmel és őszinte érdeklődéssel hallgatta professzor asszony szavait. 

 

 

Mesterházi Zsuzsanna díszdoktor avatást megelőző szakmai előadása

Mesterházi Zsuzsanna díszdoktor avatást megelőző szakmai előadása

0

/

0

0

/

0