Folyamatos a jelentkezési lehetőség a 2017-18-as tanév őszi/téli továbbképzéseire

2017.08.31.
Folyamatos a jelentkezési lehetőség a 2017-18-as tanév őszi/téli továbbképzéseire

A 2017/18-es tanév őszi félévében az alábbi pedagógus-továbbképzésekre lehet jelentkezni:

Személyiségfejlesztés zeneterápiával (120 óra)

Saját élményen alapuló, zeneterápiás eszközökkel történő önismereti, személyiségfejlesztő képzés

A  képzés időpontja: 2017. november 24 - 2018. február 10. között, nyolc hétvégén, pénteken 16.00-20.00, szombaton 9.00-18.00 óráig.

Részvételi díj: 105 000 Ft

Jelentkezési határidő: 2017. október 15.

A továbbképzés azon szakemberek felkészítését tűzi ki célul, akik saját élményen alapuló, zeneterápiás eszközökkel történő önismeretre, személyiségfejlesztésre vállalkoznak azért, hogy munkájukat hatékonyabban, empatikusabban tudják ellátni. Ebből a célból a résztvevők megismerik az emberi hang/hangadás pszichés hatásait, a zenei eszközöket használó kreatív nonverbális kommunikációt, a zene képzőművészeti eszközökkel való (ön)kifejezését, vizuális megjelenítését, a hang és mozgás kapcsolatát, valamint ismereteket és tapasztalatokat szereznek a rendszerelméletű családterápia elemeiről, a családon belüli alrendszerek működéséről, különös tekintettel a gyermeki szerepekre. Mindezt a zene eszközeivel sajátítják el a csoportdinamika tükrében. A pedagógus-továbbképzés sikeres elvégzése után a résztvevők tanúsítványt kapnak. A képzés sikeres befejezése az egyik feltétele a „Zeneterapeuta módszer-specifikus” szakirányú továbbképzésre történő jelentkezésnek. A nem pedagógusvégzettségű, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező szakemberek számára a tanfolyam Zene-élmény-terápia címmel azonos időpontban és tematikával valósul meg, a résztvevők a tanfolyam elvégzéséről igazolást kapnak.

Számolási zavar (Diszkalkulia) megismerése (60 óra)

A továbbképzés 2018. januárban indul. Az órákra január és február hónapban 3 alkalommal (tömbösítve: 2*3 nap, illetve 1*2 nap) csütörtök-péntek-szombati, illetve az utolsó alkalommal péntek-szombati napokon kerül sor.

Tervezett időpontok: 
1. alkalom: 2018. január 4-5-6. (csütörtök, péntek, szombat)
2. alkalom: 2018. január 18-19-20. (csütörtök, péntek, szombat)
3. alkalom: 2018. február 9-10. (péntek, szombat)

Részvételi díj: 75.000 Ft

Jelentkezési határidő: 2017. november 30.

A résztvevők megismerik a diszkalkulia (számolási zavar) szakmaelméleti, tüneti, kóroki hátterét és viselkedési következményeit a hazai és nemzetközi szakirodalmak alapján. Az 30 óra emélet-30 óra gyakorlat keretében a résztvevők jártasságot szereznek a diszkalkulia (számolási zavar) terminológiájának aktuális, modern használatában, illetve a komplex gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálatokat végző szakértői bizottságok által kiadott szakértői vélemények értelmezésében. A résztvevők megismerik a gyermekek, tanulók ellátásba kerüléséig a vonatkozó szabályzó hátteret, és olyan ismereti, szakmaelméleti alapokra tesznek szert, amelyek által képesek lesznek felismerni a diszkalkulia (számolási zavar) prediktív tüneteit és megtervezni az ellátási utakat.

GYAKORLATORIENTÁLT SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT SZEMÉLYEKKEL SZOCIÁLIS TERÜLETEN DOLGOZÓ SEGÍTŐK SZÁMÁRA. 60 órás 50 kredit pontos továbbképzés szociális ágazatban dolgozó segítők, szakemberek részére

Képzés várható ideje: 2018. január-február hónapban, csütörtök-péntek és szombati napokon (9-18 óráig).

Részvételi díj: 60.000 Ft

Jelentkezési határidő: 2017. november 30.

A 60 órás továbbképzés célja, hogy a fogyatékos személyek rehabilitációs intézményeiben, nappali intézményeiben, gondozóházában és lakóotthonaiban dolgozó szociális segítők, illetve középvezetők, magasabb vezetők és tanácsadók részére a munkájukhoz szükséges új elméleti szempontokat és gyakorlati technikákat közvetítse.

A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról szóló kormány határozat mentén működő Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület széleskörű szakmai munkája során nyilvánvalóvá vált, hogy jelentős igény jelentkezik szakmai támogatásra, valamint friss elméleti, illetve gyakorlati ismeretek átadására a bentlakásos intézmények értelmileg akadályozott felnőtt ellátottainak segítői számára.

A 60 órás továbbképzés tematikusan 5 területre fókuszál, magában foglalva a segítők mentálhigiénéjét, a fogyatékos felnőttek kommunikációjának jellemzőit és kommunikációs kompetenciájuk fejlesztését, a felnőttség és az időskor értelmezését valamint problematikáit, a mindennapi gyakorlatban felhasználható munkatevékenységet elősegítő foglalkoztatás típusait, technikáit, módszereit, továbbá a felnőttséggel párhuzamosan jelentkező partnerkapcsolati, önérvényesítési és döntéshozatali jellemzőket. A 40 elméleti és 20 gyakorlati órát tartalmazó képzés keretében a hallgatók átfogó ismereteket kapnak az intézményi férőhely kiváltás szükségessége és jelentősége, valamint törvényi háttere tekintetében is. Az 50 kreditet érő képzés vizsgával zárul, melyet követően a képzés elvégzéséről tanúsítványt adunk. A továbbképzés tematikája igazodik az aktuálisan résztvevők személyes élményeihez, problémáihoz és elvárásaihoz. A képzés újszerű, a szükségletalapú megközelítés a jelenleg folyó kiváltási folyamatban alkalmazott technikákat is bemutatja.

 

A képzések megfelelő létszámú jelentkező esetén indulnak.

Részletes információk