Gordosné Szabó Anna-díj átadása 2017.

2017.09.27.
Gordosné Szabó Anna-díj átadása 2017.
A 2017/2018. tanév évnyitóján ismét átadásra került a Gordosné Szabó Anna-díj a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar gyakorlati képzésében kiváló oktatói munkát végző díjazottjai számára. A Kar 2015-ben alapította meg a díjat a gyógypedagógus, a neveléstudomány kandidátusa, tanszékvezető főiskolai tanár, a jogelőd Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola főigazgatója, a Gyógypedagógiai Szemle nagytekintélyű alapító főszerkesztője emlékének méltó megörökítésére.

A díj megalapításának célja, hogy elismerje a Kar a gyakorlati képzésében huzamosan és kiemelkedő módon résztvevő személyek munkáját. A díj jelenlegi és volt gyakorlatvezetőknek, a gyakorlati képzésben résztvevő személyeknek ítélhető oda, akik a leendő gyógypedagógusok gyakorlati képzését a tudomány és a kutatás legfrissebb elméleti eredményeinek felhasználásával reflektív és innovatív módon gazdagítják/gazdagították.
A kitüntetettek az adományozást igazoló oklevelet, valamint egy fogyatékossággal élők által tervezett alkotást, egy Autistic Art selyemkendőt kaptak.

DÍJAZOTTAK 2017.

Bihari Mónika évek óta vezet pszichopedagógia szakirányon gyakorlatot hallgatóinknak a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. Kerületi Tagintézményében. Ő fogja össze az intézményben a többi gyakorlatot is. Kifejezetten szívesen fogad speciális szükségletű hallgatókat. A gyakorlat során törekszik arra, hogy a hallgatók egyre aktívabbak lehessenek. A hallgatókat messzemenőkig támogatja, segíti, a felkészítésben precíz és reális visszajelzést ad. Szeret tanulni a hallgatóktól, kikéri véleményüket, örül új ötleteknek, más nézőpontnak, új szemnek. Hallgatóink nemcsak a szakszolgálat munkáját ismerik meg, hanem azt az elkötelezettséget is, ahogyan a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik érdekében dolgozik közvetlen kollégáival, valamint a kerület más szakembereivel.

Csongorné Rézsó Eszter oligofrénpedagógia szakos gyógypedagóguskén, a Csillagház Általános Iskola nevelőtestületének 24 éve meghatározó tagja; osztálytanító, osztályfőnök. Több mint 20 éve gyakorlatvezetője a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógógiai Kar és annak jogelőd intézményeiben tanuló szomatopedagógiai szakos hallgatóinak. Tanítványai szeretik őt.  Emberi és nevelői magatartása, stílusa mindig kifogástalan, példaértékű. Óráit az igényesség, gondosság, tervszerűség, kreativitás jellemzi. A gyermekekkel és a hallgatókkal sokoldalúan törődik, nem csak oktatás-nevelés valósul meg a gyakorlatok során, hanem sokszor az értékközvetítés, élménynyújtás, szemléletformálás is igen hangsúlyozottan jelenik meg a közös munka során. Önzetlenül, hozzáértéssel, őszinteséggel és végtelen türelemmel oktat és nevel. 

Gáll Edina a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédjavító, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményének vezetőjeként 2016-ig koordinálta a gyakorlatokat, illetve személyesen is tevékeny részt vállalt a hallgatók gyakorlati felkészítésében. Jelenlegi munkahelyén, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat V. kerületi tagintézményében is folytatja e tevékenységét. Az évközi- és a terepgyakorlat során gyakorlati-szakmai segítséget ad azokban a logopédiai terápiákban, amelyek elméleti ismereteit elsajátították a hallgatók. Tapasztalata sok segítséget nyújt a terápiák megismerésében, megvalósításában. Pozitív megerősítése támogatja a terápiás ismeretek gyakorlati megvalósítását, kreatív ötleteivel példát mutat a változatos, hatékony munkához. Gyakorlatvezetői munkáján kívül is fontos személyisége a logopédus társadalomnak. Részt vesz szakmai napok szervezésében, konferenciákat és workshopok tartásában, fejlesztő kiadványok, játékok kapcsolódnak a nevéhez.

Gáspár Ágota az ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógusa, vezetőtanára. 1981-től, alapításától a jogelődintézmény, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyakorló Óvodájának gyógypedagógusa, vezetőtanára. Munkássága az értelmileg akadályozott gyermekek fejlesztése terén szakmai körökben ismert, közreműködésével módszertani, fejlesztő kiadványok kerültek kidolgozásra. Bekapcsolódott a színeskottás zenei nevelés kipróbálásába és adaptálásába, alkalmazza az augmentatív és alternatív kommunikációt. Az elmúlt 35 évben gyakorlati képzés keretében magyar és külföldi hallgatók sokaságával ismertette meg a fogyatékos gyermekek világát, magas színvonalon adta át szakmai és módszertani tapasztalatait, támogatva a hallgatók szakmai felkészülését.

Holcsikné Abai Éva a Vakok Iskolájában tanított és tanít épértelmű és tanulásban akadályozott súlyos fokban látássérült gyermekeket. Gyakorlatvezetői munkáját a ’90-es évek elején kezdte, amit a mai napig nagy lendülettel és lelkesedéssel végez. A hallgatók a gyakorlatvezetése alatt megismerkedhettek és megismerkedhetnek a különböző életkorú, értelmi szintű súlyos fokban látássérült tanulók csoportos és egyéni tanításával, fejlesztésével, továbbá a szakspecifikus módszerek és eszközök személyre szabott, magas szakmai színvonalon való alkalmazásával. Mindezeket a mindennapi gyakorlati munkájában, innovatív módon alkalmazza, különös módon is a vak tanulók speciális oktatásában, egyéni fejlesztésében felhasználva.

Lukácsné Kovács Katalin a Gyurkovics Tibor Óvoda, Általános Iskola és EGYMI kollégája. Szakmája iránti alázat jellemzi, a hallgatókat nagy érzékenységgel, szakmai tudással segíti. Természetes módon képes elfogadni, hogy a hallgató tudása még gyakran kevéssé integrált, sokszor elméleti jellegű; türelmes, szelíd magyarázataival és saját munkájának bemutatásával, attitűdjének átadásával segíti a hallgatók tudásának integrációját és elmélyülését. Sokszor nehéz körülmények közt, ám töretlen lelkesedéssel és precizitással dolgozik utazó gyógypedagógusként, emellett önkéntes munkában szervez autizmussal élő gyermekeket tanító pedagógusok számára havi rendszerességgel a tudásukat, tapasztalataikat megosztó gyűléseket.

Szénási Katalin általános iskolai tanító, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus. Szakmai pályafutása 1987 óta a Mészáros Jenő Speciális Általános Iskolához kötődik. Hosszú évek óta elismert gyakorlatvezetője a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon tanuló hallgatóknak. Sokrétű tapasztalatait, tantárgy-pedagógiai ismereteit, gazdag gyógypedagógiai tudását nagy odafigyeléssel, folytonos nyomon követéssel adja át évről évre, hivatástudatot, empátiát, pedagógiai hitvallást is közvetít. Gyakorlati tudásának megosztása mellett részt vállal a hallgatók tudományos tevékenységének fejlődésében is, bekapcsolódik a szakdolgozat-készítés folyamatába, terepet és/vagy szakértelmét biztosítva az ezekhez kapcsolódó kutatásokhoz. Munkájával nagyban hozzájárul a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány hallgatóinak szakmai fejlődéséhez.

Tarné Sebő Zsuzsanna a budapesti dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI és Kollégium gyógypedagógusa 35 éve.  Munkájában mindig a hallássérült kisgyermekek eredményes hangos beszédre tanításán, személyiségformálásán, kommunikációs készségük és ismeretanyaguk fejlesztésén volt a fő hangsúly. A hallgatók gyakorlati képzésében kiemelkedően fontos szerepet tölt be évtizedek óta, stílusa, munkamorálja, dinamizmusa példaértékű a fiatal nemzedék számára. A hallgatók gyakorlati munkáját mindig, minden körülmények között, minden képzési területen segítette, mindezt a tudomány és a kutatás legfrissebb elméleti eredményeinek felhasználásával reflektív és innovatív módon gazdagította. Nyugodt, kiegyensúlyozott személyisége inspiráló volt nemcsak a gyógypedagógus hallgatók vagy közvetlen munkatársai számára, de a szakterületen dolgozó más kollégák is szívesen konzultáltak vele szakmai kérdésekről.