Gyakorlati képzés

Gyakorlati képzés

A BA szintű gyógypedagógus-képzés gyakorlat centrikus képzés. Már az első 7 félév során is reflektált, a Kar oktatói által kísért gyakorlatok szerepelnek a tantervben. Az elmélet és gyakorlat során szerzett tudás, kompetencia a 8. félévben a terepgyakorlat alatt teljesedik ki. A gyakorlatok szervezése a Karon történik, alapvetően két intézetben. Az ATIVIK Intézet a tanulásban akadályozottak pedagógiája, az értelmileg akadályozottak pedagógiája, a pszichopedagógia és az autizmus spektrum pedagógiája, a GYMRI pedig a hallássérültek pedagógiája, a látássérültek pedagógiája, a szomatopedagógia és a logopédia szakirányok gyakorlatáért felel. A gyakorlatok kari szintű koordinálása dékánhelyettesi feladatkörben történik (Dr. habil. Papp Gabriella) a dékáni hivatal (Tomor Judit) támogatásával.

A terepgyakorlatra jelentkezés a 2017/2018. tanév tavaszi félévére az alábbi űrlapok kitöltésével történik:
Nappali tagozat
Levelező tagozat

A gyakorlattal kapcsolatos jogi tudnivalókról bővebb információ a Hallgatói Követelményrendszerben olvasható.

A tartalmi tudnivalókat a szakirányok gyakorlatért felelős munkatársai, a gyakorlati és képzési munkacsoport tagjai közvetítik a hallgatók és a gyakorlatvezető kollégák felé.

A gyakorlati képzések leírásai szakirányonkénti bontásában, tárgykódok szerint az alábbi legördülő listákban olvashatók:

Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet