Gyakorlati képzés

Gyakorlati képzés

A BA szintű gyógypedagógus-képzés gyakorlat centrikus képzés. Már az első 7 félév során is reflektált, a Kar oktatói által kísért gyakorlatok szerepelnek a tantervben. Az elmélet és gyakorlat során szerzett tudás, kompetencia a 8. félévben a terepgyakorlat alatt teljesedik ki. A gyakorlatok szervezése a Karon történik, alapvetően két intézetben. Az ATIVIK Intézet a tanulásban akadályozottak pedagógiája, az értelmileg akadályozottak pedagógiája, a pszichopedagógia és az autizmus spektrum pedagógiája, a GYMRI pedig a hallássérültek pedagógiája, a látássérültek pedagógiája, a szomatopedagógia és a logopédia szakirányok gyakorlatáért felel. A gyakorlatok kari szintű koordinálása dékánhelyettesi feladatkörben történik (Dr. habil. Papp Gabriella) a dékáni hivatal (Tomor Judit) támogatásával.

A terepgyakorlatra jelentkezés a 2018/2019. tanév őszi félévére az alábbi űrlapok kitöltésével történik:
Nappali tagozat
Levelező tagozat

A meghosszabbított jelentkezési határidő: 2018. április 17. 23 óra.

A gyakorlattal kapcsolatos jogi tudnivalókról bővebb információ a Hallgatói Követelményrendszerben olvasható.

A tartalmi tudnivalókat a szakirányok gyakorlatért felelős munkatársai, a gyakorlati és képzési munkacsoport tagjai közvetítik a hallgatók és a gyakorlatvezető kollégák felé.

A gyakorlati képzések leírásai szakirányonkénti bontásban, tárgykódok szerint, valamint a terepgyakorlati útmutatók az alábbi legördülő listákban találhatók meg:

Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet

Terepgyakorlati útmutatók 2017/18. II. félév