Kiváló gyakorlat díjban részesült a BGGyK innovatív oktatói csapata

2017.10.11.
Kiváló gyakorlat díjban részesült a BGGyK innovatív oktatói csapata
Karunk munkatársai az "Együtt tanítunk!" - inkluzív oktatási módszerek a felsőoktatásban című pályázatukkal elnyerték a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díjat. A díjat Dr. Horváth Zita, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár és Tordai Péter, a Tempus Közalapítvány ügyvezető igazgatója adta át, a 2017. október 10-én megtartott Trendek és kihívások a felsőoktatás nemzetköziesítésében elnevezésű konferencia keretében szervezett díjkiosztón.

A Különleges igényű, alulreprezentált hallgatók, oktatók számára kínált oktatási programok, módszerek, csoportok felsőoktatásban való részvételének elősegítése kategória nyertese, az „Együtt tanítunk!” – inkluzív oktatási módszerek a felsőoktatásban című pályázat, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Általános Gyógypedagógiai Intézet és Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet projektje lett.

Az ünnepélyes díjátadón elhangzott laudáció szerint,

“a sérült személyek oktatóként való megjelenése a szemináriumokon, továbbá az erre a feladatra való szakmai felkészítésük új szemléletet közvetít a felsőoktatási gyakorlatban. A program sokrétűen hasznosítható, az emberekkel foglalkozó tudományterületeken adaptálható, valamint hozzájárul a hallgatók és oktatók téma iránti érzékenyítéséhez.”

Az alapító Tempus Közalapítvány szándéka szerint, a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj célja a nemzetköziesítés terén intézményi szinten elért, de országos, vagy akár nemzetközi jelentőségű eredmények elismerése, a kifejlesztett jó gyakorlatok terjesztése volt. 2017-ben azokat a jó gyakorlatokat díjazta a Tempus Közalapítvány kuratóriuma, amelyek újszerű és eredeti ötleten alapuló komplex, összetett oktatási módszertant mutatnak be és ezen kívül olyan plusz üzenetet közvetítenek, amelyek egybecsengenek a nemzetköziesítési célokkal, illetve az Európai Felsőoktatási Térség reformjának célkitűzéseivel, ezáltal követendő példát mutatnak a felsőoktatási intézmények szereplői számára. Idén összesen 8 alkotó csapat vehette át a Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért pályázat kiváló gyakorlat díját.

Az inkluzív szeminárium a fogyatékosságtudomány értékeihez kötődő oktatási módszer. Ez a megközelítés szakít azzal a gondolattal, hogy a fogyatékos személyekről kvalifikált szakemberek gondolkodjanak az érintettek nélkül. A módszer lehetőséget teremt a fogyatékos és nemfogyatékos oktatók együttműködésére, inkluzív szemináriumokon a gyógypedagógia szakos hallgatók képzésében.

Az inkluzív szemináriumokon fogyatékossággal élő személyek, akiknek nem hivatásuk az oktatás (participatív oktatótársak) és nemfogyatékos személyek, akik hivatásos oktatók közösen tanítanak felsőoktatási közegben. Az alapozó sávban A fogyatékosság és gyógypedagógia történeti aspektusai, felsőbb évfolyamokon az Élethosszig tartó tanulás értelmi akadályozottság esetén, felnőttek gyógypedagógiai kísérése és a “Bölcsőtől a sírig”- halál, haldoklás, halálkísérés, gyász c. kurzusokon került idáig kipróbálásra a módszertan.

A hallgatók eddigi visszajelzései szerint ezek a szemináriumok inspirálók, gyakorlatközeliek és támogatják a szakmai útkeresés folyamatát, a szakirányválasztást is. A participatív oktatótársak jelenléte olyan többletet ad az órákhoz, amelyet az oktatók önmaguk nem tudnának biztosítani. Jelenlétük elősegíti, hogy az oktatásban (és az ahhoz szorosan kapcsolódó kutatásban) valóban számukra releváns témákról legyen szó, és ez növeli a szakmai folyamatok érvényességét.

A módszertan adaptálásra került az Erasmus+ PODIUM (Path Of Deinstitutionalisation – Urgent Moves) c. nemzetközi projekt tananyagfejlesztésébe is. A projekt során létrejött egy kurzus A támogatott lakhatás elmélete és gyakorlata címmel, amelyet az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és a Társadalomtudományi Kar közösen hirdet. A projektben oktató kollégák a munkát monitorozzák és a kvalitatív kutatás eszköztárával kísérik.

A fejlesztő csapat, a díjhoz kapcsolódóan participatív módszertani kézikönyvet tervez megjelentetni.

Participatív oktatótársak: Antal Zsuzsanna, Csángó Dániel, Futár András, Kollár Zoltán, Kolonics Krisztián, Tóth Károly.

A fejlesztésben dolgozó hivatásos oktatók: Cserti-Szauer Csilla, Horváth Péter, Katona Vanda, Kunt Zsuzsanna, Sándor Anikó.

 

Gratulálunk a díjazott csapatnak!