Kutatásetikai engedélyeztetés

Kutatásetikai engedélyeztetés
A Tudományos és Kutatásetikai Bizottság a Kar tudományos tevékenységéhez kapcsolódó stratégiai, fejlesztési, koordinációs és adminisztratív ügyekben illetékes döntés-előkészítő és javaslattevő testület, amely feladatkörében:
  • véleményezi az ELTE tudományos kutatási, kutatásfejlesztési tevékenységével  kapcsolatos szabályzatait, elő terjesztéseit,
  • koordinálja és véleményezi a Kar kutatási portfóliójának működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos előterjesztéseket,
  • gondozza a Kar kutatási stratégiáját,    
  • a Kari Tanács által elfogadott szempontrendszer alapján véleményezi a Kar szervezeti egységeinek kutatási teljesítményét,
  • véleményezi a kutatói megbízásokat, minősítési eljárásokat,
  • első fokon eljár hallgatói és oktató-kutatói kutatásetikai ügyekben, eljárásokban.

A Bizottság elnöke a Kar tudományos ügyekért felelős dékánhelyettese, tagjai az intézetek vezetői vagy delegáltjai, valamint a kari Hallgatói Önkormányzat által delegált egy fő. A Bizottság elnöke gondoskodik arról, hogy a Bizottság kutatásetikai funkciója a más funkciókkal való érdekütközés nélkül valósuljon meg. A Bizottság maga fogadja el ügyrendjét, amelyet a Kari Tanács hagy jóvá. A Bizottság munkájáról évenként egy alkalommal beszámol a Kari Tanácsnak.

Letölthető dokumentumok:

Kutatásetikai elvek

Kutatásetikai szabályzat

Tudományos és Kutatásetikai Bizottság ügyrend

1.sz. melléklet

Gyakori kérdések

 

Tagok

Dr. Könczei György, egyetemi  tanár;  delegáló intézet: FOTRI
Dr. Kullmann Lajos, egyetemi tanár, professor emeritus; delegáló intézet: GYMRI
Vargáné dr. Molnár Márta, tudományos munkatárs; delegáló intézet: GYOPSZI
Dr. Regényi Enikő Mária, adjunktus; delegáló intézet: ÁLTGYP
Dr. Virányi Anita, adjunktus; delegáló intézet: ATIVIK
Dr. Stefanik Krisztina, tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes
Tudományos ügyekért felelős megbízott HÖK tag

kapcsolat: tudomany@barczi.elte.hu