Nyomtatványok

Nyomtatványok

Kérelem a Kari Kreditátviteli Bizottság részére
Kérelem a Kari Kreditátviteli Bizottság részére - modulbeszámításhoz (6 féléves /rövidített képzésű/ tanulmányokhoz)
Tárgyfelvételi nyomtatvány (régi kódú kurzusokra, amik nem kerülnek automatikus meghirdetésre)
Tantervváltás utáni tárgyelismerés szabadon választható kreditek elismeréséhez
Vizsgakurzus kérelem
Záróvizsga jelentkezési lap - (BA, MA, főiskola, egyetemi)
Záróvizsga jelentkezési lap - szakirányú továbbkézés hallgatói részére
SZAVA elismerés (2009-es tantervről átkerült hallgatóknak)

Szakdolgozattal kapcsolatos nyomtatványok:
Szakdolgozat leadásihatáridő hosszabbítási kérelem
Szakdolgozati témaválasztó lap BA képzés
Szakdolgozati témaválasztó lap MA képzés
Szakdolgozati témaválasztó lap SZAKIRÁNYÚ továbbképzés
Szakdolgozati témamódosító lap BA képzés
Szakdolgozati témamódosító lap MA képzés
Szakdolgozati témamódosító lap SZAKIRÁNYÚ továbbképzés

Formanyomtatványok kérelemhez:
Fizetési haladék vagy részletfizetési lehetőség iránti kérelem
Költségtérítés csökkentésére vonatkozó kérelem  (hamarosan Neptunban tölthető kérelem lesz)
Átsorolás alóli mentesség kérelem
Képzési helyszín váltása iránti kérelem
Intézményváltás iránti kérelem
Tagozatváltás iránti kérelem
Kivételes tanulmányi rend iránti kérelem
Méltányossági kérelem
Méltányossagi kérelem regisztració visszavonásra  (hamarosan Neptunban tölthető kérelem lesz)
Méltányossági kérelem utólagos kurzusfelvétel engedélyezésére
Méltányossági kérelem vizsgaalkalmak vagy kurzusfelvételek számának növelésére
Szakirány-változtatás iránti kérelem

Az alábbi kérelmek hamarosan a Neptunban elektronikus kérelemként adhatók le a jogszabályban/szabályzatban előírt határidőig.
A határidő letelte után a kérelmek nem lesznek elérhetőek:

Jogviszony megszüntetése saját kérésre
Költségtérítés csökkentésére vonatkozó kérelem
Regisztráció visszavonás (október 14-ig)
Regisztráció visszavonás (október 15. után megfelelő indokkal, igazolás kötelező)