Demonstrátori pályázati felhívás

2018.09.20.
Demonstrátori pályázati felhívás
A demonstrátori pályázati rendszer célja, hogy az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar hallgatói bekapcsolódhassanak a Kar oktatási és kutatási tevékenységébe. Ezáltal az érdeklődő hallgatók lehetőséget kapnak tehetségük kibontakoztatására, valamint a felsőoktatás és tudomány világában való gyakorlati tapasztalatszerzésre. Minden, a Karon oktató-kutató tevékenységet folytató szervezeti egység (Intézet) négy demonstrátort foglalkoztathat.

A demonstrátori megbízások 2018. októberétől 2019. június 30.-ig tartanak. Idő előtti esetleges megszüntetés esetén lehetőség van további pályázati felhívások kiírására és új demonstrátori szerződések megkötésére. A Demonstrátorok havi 15.000 Ft tudományos ösztöndíjban részesülnek, melyet a Hallgatói Önkormányzat biztosít számukra. Demonstrátori megbízást kaphat minden olyan alap- és mesterképzésben résztvevő nappali vagy levezető tagozatos Hallgató, akinek előző két lezárt félévének hagyományos tanulmányi átlaga legalább 3,7.

A pályázás módja:

A hallgatói pályázatokat a HÖK Irodában kell benyújtani személyesen 2018. október 1. (hétfő) 12:00-ig. A pályázat az alábbi dokumentumokat kell, hogy tartalmazza:

  1. Motivációs levél (kiválasztott Intézet neve, tervezett tevékenység, indoklás stb.)
  2. Önéletrajz (Europass formátum)
  3. Előző két lezárt félév hagyományos tanulmányi átlagot igazoló leckekönyv fénymásolata 
Részletes pályázati kiírás.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a tudomanyos@barczihok.elte.hu e-mail címre küldhetik.