ERASMUS+ oktatói, kutatói és munkatársi mobilitás

2019.02.28.
ERASMUS+ oktatói, kutatói és munkatársi mobilitás

Erasmus+ oktatói mobilitási pályázat

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2020/2021-es tanévi Erasmus+ oktatási célú munkatársi mobilitási programban való részvételre.

A pályázat keretében 2020. szeptember 1-től 2021. szeptember 30-ig lehetséges a mobilitások megvalósítása.

A pályázat célja, hogy a felsőoktatási intézmények munkatársai munkaterületükhöz szorosan kötődő rövid, néhány napos képzésen vehessenek részt külföldi partnerszervezeteknél, intézményeknél, melynek keretében saját maguk, valamint szervezeti egységük számára is jól hasznosítható tapasztalatokra tegyenek szert, nemzetközi jó gyakorlatokat sajátítsanak el.

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karról azokra az egyetemekre lehet pályázatot benyújtani, akikkel érvényes Erasmus+ szerződésünk van.

Erasmus+ pályázható egyetemek listája

A pályázattal kapcsolatos végső döntést a kari javaslat alapján az ELTE Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottsága (HOMB) hozza meg.

A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok e-mail-es és papír alapon történő leadásával lehetséges:

 • Pályázati űrlap LETÖLTHETŐ ITT
 • Partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” (formanyomtatvány egyetemi szinten erre nincs), mely tartalmazza
 • a partneregyetem / fogadó fél nevét;
 • a partner tanszék/intézet nevét;
 • a tervezett kurzus/tevékenység leírását;
 • annak igazolását, hogy a kurzus a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedik;
 • a kurzus megtartásának tervezett időpontját;
 • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre – ez esetben egy visszaigazoló e-mail csatolása szükséges).
 • Nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

A felhívás részletei az ELTE központi honlapján érhetőek el.

A pályázatokat e-mail-ben az erasmus@barczi.elte.hu címre, nyomtatva az Ecseri úti épület A/210-es szobájába lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 15., péntek 12:00

________________________________________________________________________________________

Erasmus+ kutatási és képzési mobilitás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem második alkalommal hirdeti meg Erasmus+ kutatási és képzési mobilitási pályázatát a 2020/21-es tanévre.

A pályázat keretében 2020. június 1-től 2021. szeptember 30-ig lehetséges a mobilitások megvalósítása.

A pályázat célja, hogy támogassa az ELTE oktatóit/kutatóit külföldi, hosszabb időtartamú mobilitások megvalósításában, melyek közvetlenül segítik elő az ELTE nemzetköziesítési törekvéseit, nemzetközi rangsorokon elfoglalt helyét, az oktatás és kutatás színvonalát és az idegennyelvű kurzuskínálatának fejlesztését.

A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok e-mail-es és papír alapon történő leadásával lehetséges:

 • Pályázati űrlap LETÖLTHETŐ ITT
 • Partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” (formanyomtatvány egyetemi szinten erre nincs), mely tartalmazza
 • a partneregyetem/fogadó fél nevét,
 • a tervezett tevékenység leírását,
 • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez utólag is pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre, illetve egy visszaigazoló e-mail is elfogadható, mely kifejezi a külföldi intézmény fogadókészségét),
 • szakmai önéletrajz,
 • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

A felhívás részletei az ELTE központi honlapján érhetőek el.

A pályázatokat e-mail-ben az erasmus@barczi.elte.hu címre, nyomtatva az Ecseri úti épület A/210-es szobájába lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 15., péntek 12:00

________________________________________________________________________________________

Erasmus+ képzési célú (munkatársi) mobilitás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot ír ki Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitási programban való részvételre a 2020/21-es pályázati időszakra.

Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitás célja, hogy a felsőoktatási intézmények munkatársai munkaterületükhöz szorosan kötődő rövid, néhány napos képzésen vehessenek részt külföldi partnerszervezeteknél, intézményeknél, melynek keretében saját maguk, valamint szervezeti egységük számára is jól hasznosítható tapasztalatokra tegyenek szert, nemzetközi jó gyakorlatokat sajátítsanak el.

A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok e-mail-es és papír alapon történő leadásával lehetséges:

 • Pályázati űrlap LETÖLTHETŐ ITT
 • Partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” mely tartalmazza
 • a partneregyetem /fogadó fél nevét,
 • a tervezett tevékenység leírását,
 • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre, illetve egy visszaigazoló e-mail is elfogadható a külföldi intézmény fogadókészségét igazolandó);
 • szakmai önéletrajz
 • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési / tartózkodási engedély másolata

A felhívás részletei az ELTE központi honlapján érhetőek el.

A munkatársak bármely programországban található olyan intézménybe pályázhatnak, amely a munkaköréhez szorosan kapcsolódó tréninget szervez, és arról igazolást állít ki a résztvevőnek.

A partneregyetemek által szervezett nemzetközi munkatársak képzését célzó rendezvények: http://staffmobility.eu/staff-week-search

Képzési célú mobilitás esetén konferencia részvétel nem támogatható!

A pályázatokat e-mail-ben az erasmus@barczi.elte.hu címre, nyomtatva az Ecseri úti épület A/210-es szobájába lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 15., péntek 12:00