Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+

Nkzi - Erasmus bevezető

Az Erasmus+ program keretében mind hallgatóink, mind oktató, kutató és adminisztratív munkatársaink is pályázhatnak külföldi mobilitásra, amely kiváló lehetőség mind a személyes szakmai fejlődésre, mind a kar nemzetközi együttműködéseinek erősítésére, jó gyakorlatok megtapasztalására. Az egyes tanévekre vonatkozó mobilitási pályázatok hallgatói szinten a megelőző év februárjában, munkatársi szinten a megelőző év áprilisában kerülnek kiírásra. A pályázatokat a karokon felállított bizottságok bírálják és a pontszámok alapján felállítanak egy kari rangsort, majd az ELTE szintű Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hozza meg a végső döntést a karokra jutó helyekről. A megmaradt helyek függvényében dönthet úgy a Bizottság, hogy köztes időszakban pótpályázatot ír ki.