FELHÍVÁS kari tankönyv- és jegyzettámogatási pályázat benyújtására

2019.11.26.
FELHÍVÁS kari tankönyv- és jegyzettámogatási pályázat benyújtására
Az Egyetemi „tankönyv- és jegyzettámogatási pályázatra” benyújtandó kari kiadványok rangsorolásának, a kari pályázat benyújtásának, valamint a megítélt támogatás felhasználásának eljárásrendje alapján 2020-ban is várjuk Karunk oktatóinak, kutatóinak tankönyv- és jegyzettámogatási pályázatait.

Az ELTE idén is meghirdeti tankönyv- és jegyzettámogatási pályázatát, amelyre az egyetem karai nyújthatnak be támogatási igényt. A Kari pályázat elkészítéséhez várjuk oktatóink, kutatóink pályázatát. A beérkezett pályázatokat, előre meghatározott szempontok alapján, egy erre a feladatra létrejött bíráló bizottság értékeli. A teljes pályázati folyamatról szóló hatályos eljárásrend innen tölthető le.

A pályázathoz az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

1.    Adatlap (1. sz. melléklet)

2.    Szinopszis, szakmai indoklás (max. 1 oldal terjedelemben)

3.    Tartalomjegyzék

4.    Tervezett költségvetés (2. sz. melléklet szerint – a költségvetés elkészítéséhez előzetes egyeztetés alapján segítség kérhető, az irányadó ártáblázat alapján) A költségvetést a teljes kiadványra kell elkészíteni, abban az esetben is, ha a pályázat valamely részfolyamat vagy tevékenység finanszírozására irányul.

5.    Ütemterv – készültségi fok

6.    Nyilatkozat a szerzői jog kizárólagosságára vonatkozóan (3. sz. melléklet)

7.    Vélemények/ajánlások (Intézetigazgatói ajánlás és/vagy egyéb ajánlások)

 

A pályázatok benyújtásához, a költségvetés elkészítéséhez Szerencsés Hajnalka nyújt támogatást. Kérjük, hogy a vonatkozó kéréseiket 2020. március 13-ig küldjétek meg a szerencses.hajnalka@gmail.com címre.

Benyújtás módja és határideje

A pályázatokat Bebtó Magdolnának kell benyújtani egy nyomtatott és egy elektronikus példányban, legkésőbb 2020. március 30. 12:00-ig  (személyesen: A/207. szoba, elektronikusan: strategia@barczi.elte.hu).