Gordosné Szabó Anna-díj átadása 2018.

2018.09.14.
Gordosné Szabó Anna-díj átadása 2018.
A 2018/2019. tanév évnyitóján ismét átadásra került a Gordosné Szabó Anna-díj a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar gyakorlati képzésében kiváló gyakorlatvezetői munkát végző díjazottjai számára. A Kar 2015-ben alapította meg a díjat a gyógypedagógus, a neveléstudomány kandidátusa, tanszékvezető főiskolai tanár, a jogelőd Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola főigazgatója, a Gyógypedagógiai Szemle nagytekintélyű alapító főszerkesztője emlékének méltó megörökítésére.

A díj megalapításának célja, hogy elismerje a Kar a gyakorlati képzésében huzamosan és kiemelkedő módon résztvevő személyek munkáját. A díj jelenlegi és volt gyakorlatvezetőknek, a gyakorlati képzésben résztvevő személyeknek ítélhető oda, akik a leendő gyógypedagógusok gyakorlati képzését a tudomány és a kutatás legfrissebb elméleti eredményeinek felhasználásával reflektív és innovatív módon gazdagítják, gazdagították.
A kitüntetettek az adományozást igazoló oklevelet, valamint egy fogyatékossággal élők által készített, tervezett alkotást, Autistic Art selyemkendőt, illetve Orsós György grafikáit kapták.

DÍJAZOTTAK 2018.

Dr. Csabáné Lénárt Borbála 2006-tól a Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ Sziget Gyermekotthon pszichopedagógia - oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógus tanára. Nagy szeretettel, és rendkívüli szakmai elkötelezettséggel, hitelesen foglalkozik a hallgatókkal, visszajelzéseikből megismerhető, hogy dr. Csabáné Lénárt Borbála gyakorlatvezetőjüket nem csak szakmai tudása miatt, de emberi hozzáállása miatt is példának tekintik. A gyermekvédelmi gyakorlat gyakran igen nehéz körülményeire jól felkészíti a hallgatókat, a rendszer működését megismerteti, és mindig megfelelően támogatja, kíséri a hallgatók fejlődését. Magas szakmai felkészültsége kiemelkedő, korábban mentális és szociális tanácsadóként, szakértőként és szóvivőként is tevékenykedett, az utóbbi években a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán óraadó tanár.

Horváthné Kapiller Izabella az Aranyhíd Nevelési - Oktatási Integrációs Központ Egységes Gyógypedagógiai, Konduktív pedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola kollégája, osztáyfőnök, munkaközösség vezető. 1982–ben a szombathelyi Kisegítő Iskolában, az Aranyhíd EGYMI jogelődjénél kezdte szakmai tevékenységét és munkahelyének azóta is egyik kiemelkedő gyógypedagógusa. Tudását és tapasztalatait jelenleg értelmileg akadályozott tanulók csoportvezetőjeként, valamint a tagozat munkaközösség vezetőjeként kamatoztatja. Hosszú évek óta fogadja a gyógypedagógus hallgatókat, igyekszik sokoldalú módszertani tudását számukra átadni. Munkáját nagyfokú precizitással és lelkiismeretességgel, szakmai igényességgel végzi. A rábízott feladatokat maradéktalanul és a legnagyobb gondossággal, szakértelemmel oldja meg. Segítőkész, empatikus személyisége a szülők és kollégák körében is elismert.

Kaibinger Pál az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola igazgatója. Oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos diplomája megszerzése után, még 1976-ban kezdte meg tanári pályáját az akkori Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyakorló Iskolájában. Kezdettől fogva az ének-zene tanítása a fő tevékenysége, időközben énektanári diplomát, majd gyógypedagógus szakértői diplomát is szerzett. Ének tankönyvek, kottaíró munkafüzetek szerzője, a táncházi mozgalomnak aktív résztvevője, nagybőgősként különböző együttesek tagja. Igazgatóként fő feladata valamennyi gyakorlati oktatási tevékenység koordinálása. Ezen kívül ő maga is több mint négy évtizeden át gyakorlatvezető tanárként kimagasló, példamutató munkát végzett. Szakmai tudása és emberi kvalitása mind az iskolai tanítványai, mind a gyógypedagógus hallgatók körében népszerűvé tette.

Markó Mónika majd két évtizedig dolgozott a Mozgásjavító Általános Iskolában, legfontosabb gyakorló intézményünkben. Kezdetben nevelőtanárként tevékenykedett, egy év után osztályfőnökként, később párhuzamosan logopédusként is. A közelmúltban munkahelyet váltott, jelenleg logopédusként tevékenykedik a Karácsony Sándor Általános Iskolában. A Szomatopedagógiai Szakirány legkitartóbb, leglelkesebb gyakorlatvezetői között tartjuk számon. A hozzá kerülő hallgatók rengeteget tanulhattak sokoldalú módszertani eszköztárából, a mozgáskorlátozott tanulókra és a hallgatókra irányuló figyelméből, reflexióiból. A szakemberképzésben nem csak gyakorlatvezetőként, hanem óraadó tanárként is évek óta részt vesz a mozgáskorlátozott tanulók oktatásmódszertana témakörben. Szakmai elhivatottsága, sokoldalúsága és felkészültsége, a szomatopedagógia szakirányú gyógypedagógia szakos hallgatók képzéséhez való hozzájárulása példamutató.

Martosné Gyutai Edina az Autizmus Alapítvány gyógypedagógusa. Az Autizmus spektrum pedagógiája szakirányon a kezdetektől fogva gyakorlatvezetőnk. Szakmája iránti alázata mellett folyamatos, egyenletes, kiváló minőségű munka jellemzi a rábízott gyermekek és fiatalok támogatásában és a hallgatókkal végzett feladatokban egyaránt. Türelmes, szelíd magyarázataival és saját munkájának bemutatásával segíti a hallgatók tudásának elmélyülését. Munkája megjelenít számos olyan értéket, amelyek túlmutatnak a gyakorlat vezetésén: az állandó szakmai fejlődés igénye mellett a rábízott autizmussal élő gyermekek és családjaik feltétlen tisztelete, a kollégák teambe szervezése csak néhány ezek közül. Szakmai tapasztalata, a hallgatókkal végzett precíz, reflektív és nagy mennyiségű munka is kiemeli őt gyakorlatvezetőink sorából.

Páni Róbert a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolájának testnevelő tanár kollégája. Évtizedek óta tanít vak és halmozottan sérült, látássérült tanulókat. Tanórai munkáján kívül évekig a magyar csörgőlabda válogatott edzőjeként tevékenykedett. Látássérültek pedagógiája szakos, MA diplomás, szakvizsgázott gyógypedagógus kolléga. Az általános testnevelés kurzusként választható, inkluzív csörgőlabda kurzus külsős oktatója. Évek óta, minden szemeszterben vállalja mind nappalis, mind levelezős hallgatók gyakorlatvezetését. Sokéves tapasztalatával új színt hozott a gyakorlati helyek és területek palettájára. A hallgatók mindig élményekkel, tapasztalatokkal telve érkeznek vissza a gyakorlatról. Olyanokkal is megszerettette a mozgásos órák vezetését, akik kezdetben félve vállalták a feladatot.

Pauliczky Beáta 23 éve gyógypedagógusa az egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégiumnak. Az első pillanattól az utazótanári hálózatban tevékenykedik, 2005-től módszertani munkaközösség vezető. Az intézmény meghatározó pedagógusa, szakmai innovációk zászlóvivője, kezdeményezője. Munkájában mindig a hallássérült gyermekek eredményes hangos beszédre tanításán, személyiségformálásán, kommunikációs készségük és ismeretanyaguk fejlesztésén van a fő hangsúly. Az oktatási módszerek továbbadásában is fontos szerepet tölt be, közvetlen munkatársai és a szakterületen dolgozó más kollégák is szívesen konzultáltak vele szakmai kérdésekről. A hallgatók gyakorlati képzésében kiemelkedően fontos szerepet tölt be évtizedek óta, stílusa, munkamorálja, dinamizmusa példaértékű a fiatal nemzedék számára. A terület egyik legkedveltebb gyakorlatvezetője.

Sztanyó Zsuzsanna évek óta vezet logopédia szakirányon gyakorlatot hallgatóinknak a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben utazó gyógypedagógusként. Tanítványai szeretik, elvárásaival, követelményeivel a maximumot várja el tőlük, szakmai tudásával segíti őket a gyakorlatok folyamán. Lelkes, jókedvű, pozitív szemléletű szakember. A diákjaihoz, hallgatóihoz mindig elfogadással és szeretettel fordul. Folyamatosan fejleszti szakmai tudását, munkáját magas színvonalon, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók érdekét szem előtt tartva, nevelésük, oktatásuk, fejlesztésük iránti mély elhivatottsággal végzi. Logopédusi, gyógypedagógusi szemléletével, a tanulók iránti odafigyelő, támogató attitűdjével, adaptív pedagógiai gyakorlatával kivívta nemcsak a gyermekek, hanem hallgatói elismerését is.