Jelentkezés a Sindelar–Zsoldos program 2. – Tanulási- és magatartási zavarok terápiája iskoláskorban c. pedagógus-továbbképzésre

Jelentkezés a Sindelar–Zsoldos program 2. – Tanulási- és magatartási zavarok terápiája iskoláskorban c. pedagógus-továbbképzésre
Időpont: 2019. augusztus 26-27-28. (hétfő-kedd-szerda)
Zárókonzultáció: 2019. október 18. péntek
Szakirodalmat előzetesen feldolgozó írásbeli dolgozat beadási határideje: 2019. július 22.
Záródolgozat leadási határidő: 2019. szeptember 25.
 
Jelentkezési határidő a képzésre: lejárt, a képzés elérte a max. létszámot

Jelentkezni a jelentkezési határidőig vagy a keretlétszám eléréséig (60 fő) a kitöltött, aláírt jelentkezési lap és a hozzá kapcsolódó mellékletek postán történő megküldésével lehet. A jelentkezést akkor tekintjük befogadottnak, ha a jelentkezési lap és valamennyi szükséges melléklet beérkezett.

Amennyiben a keretlétszám a jelentkezési határidő lejárta előtt betelik, a jelentkezést lezárjuk. Ez a honlapon közzétételre kerül, ezért kérjük, jelentkezése megküldése előtt tájékozódjon. A keretlétszám betelte után, de a jelentkezési határidőig beérkezett jelentkezések, amennyiben a jelentkezők kérik, várólistára kerülnek, és a következő képzés meghirdetéséről e-mailben értesítést kapnak.
 
A jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek
  • egyetemi és/vagy főiskolai szintű tanító vagy tanár vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus vagy konduktor vagy pszichológus végzettséget igazoló oklevél másolata,
  • legalább 1 év szakmai (pedagógiai) gyakorlat igazolása (a közalkalmazotti jogviszony önmagában nem igazolja a pedagógiai gyakorlatot, ezért kérjük olyan igazolást mutasson be, amelyből a szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül pl. szerepel benne a munkaköre megnevezése),
  • kitöltött számlakérő nyilatkozat.
A jelentkezési lapot és annak mellékleteit az alábbi címre kell megküldeni: ELTE BGGYK Tanulmányi Hivatal 1097 Budapest, Ecseri út 3.
E-mail: tovabbkepzo@barczi.elte.hu
Telefon: +36 1 358 5512