Jelentkezés doktori képzésre

2021.04.07.
Jelentkezés doktori képzésre
Még lehet jelentkezni az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola Gyógypedagógia Programjára.

Az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájának Gyógypedagógia Programja várja azoknak a mesterszakos diplomával rendelkező szakembereknek a jelentkezését, akik szívesen részt vennének egy olyan képzésben, amelynek célja a doktoranduszok felkészítése a gyógypedagógia és fogyatékosságtudomány területén végzendő kutatói tevékenységre egyetemeken, kutatóintézetekben, valamint klinikai-gyakorlati kutatásokat folytató egyéb intézményekben. A program, a gyógypedagógia és a fogyatékosságtudomány interdiszciplináris jellegéhez igazodva, a neveléstudományi ismeretek mellett számos egyéb tudományterületről, mint a pszichológia, orvos-biológia, szociológia és jogtudomány nyújt modern szaktudást a doktoranduszok kutatási témáihoz illeszkedve.

Bár a képzés során igyekszünk a hallgatók előrehaladását egyénre szabott programokkal segíteni, fontosnak tartjuk azt is, hogy valamennyien rendelkezzenek alapvető tudományelméleti és kutatásmódszertani tudással, valamint a kirekesztés minden formáját elutasító szakmai szemlélettel. Mindezt a tudást és a kutatáshoz szükséges készségeket a kurzusokon kívül különböző kutatócsoportokban és kutatási műhelyekben végzett gyakorlati munka révén sajátítják el a programban résztvevők.

A Gyógypedagógia Doktori Programról bővebben a program aloldalán, a felvételi eljárásról és a követelményekről a PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, felvételizőknek szóló oldalán olvashatnak.

A doktori képzésre 2021. április 21-ig lehet jelentkezni
a doktorifelveteli.elte.hu
oldalon elérhető elektronikus jelentkezési felületen keresztül.