Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2020/2021

2020.06.03.
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2020/2021
A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elsődleges célja, a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatók támogatása. Az ösztöndíj a 2020/2021. tanév során, 10 hónapon keresztül nyújt majd havi rendszeres anyagi támogatást és egyben erkölcsi elismerést a sikeresen pályázó hallgatók számára.

A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra (korábban köztársasági ösztöndíj) a Kar azon államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjas), illetve költségtérítéses (önköltséges) teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat a kari rangsorolás alapján az oktatásért felelős miniszter adományozza, az ELTE csupán javaslatot tesz rá. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 2020-ban az Nftv. 114/D. (1) bekezdés c) pontja alapján 40 000 Ft havonta. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató emellett tanulmányi ösztöndíjban is részesülhet.

A jelentkezők a Neptun rendszeren keresztül nyújthatják be pályázatukat, ún. Neptun kérvény kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével.

Benyújtási, feltöltési határidő: 2020. szeptember 4., 16 óra

A pályázati felhívás az alábbi linkre kattintva érhető el:

Pályázati felhívás – 2020/2021