Pályázati felhívás innovatív oktatási módszerek kidolgozására nyelvtanuláshoz

Pályázati felhívás innovatív oktatási módszerek kidolgozására nyelvtanuláshoz
A nyelv kommunikációs eszköz, tudatos és helyes használata kapcsolatokat teremt, problémákat old meg, érzelmeket és tradíciókat közvetít, egyaránt gazdagítja az egyént és környezetét. Kihívás, hogy a többnyelvű, több kultúrájú lét élménye azok számára is elérhetővé váljon, akiket ebben valamilyen fogyatékosságuk korlátoz. Az Infopark Alapítvány és az ELTE Origó Nyelvi Centrum közös pályázata keretében olyan hatékony nyelvoktatási módszerek dolgozására kerülhet sor, amelyek segítségével határtalanná, térben és időben korlátok nélkülivé válhat a sikeres nyelvtanulás.

A pályázat célja

Olyan innovatív módszerek kidolgozása, amelyek a hallásukban korlátozott emberek nyelvtanulását segítik. A nyelvvizsga alóli felmentés helyett motiváló oktatási módszereket, eszközöket keresünk, amelyek segítenek leküzdeni a hallási korlátokból adódó nehézségeket.

Pályázati feltételek

  • A pályázó az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) vagy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) oktatója, hallgatója (beleértve a doktori iskolát is).
  • Pályázat csapatmunkában is benyújtható.
  • A módszer leírása legfeljebb két A4-es oldalon, Times New Roman 12-es betűmérettel. 

A pályázat benyújtása

  • Beadási határidő 2017. július 15.
  • Elektronikus úton a titkarsag@itk.hu e-mail címre.

Részletes pályázati kiírás.