Sindelar–Zsoldos program 1. – Fejlesztő program tanulási- és magatartási zavarok megelőzésére óvodáskorban és iskolakezdéskor (30 óra)

Sindelar–Zsoldos program 1. – Fejlesztő program tanulási- és magatartási zavarok megelőzésére óvodáskorban és iskolakezdéskor (30 óra)

A továbbképzés az 5-7 éves óvodás és iskolát kezdő gyermekek számára kidolgozott Sindelar-féle komplex képességfejlesztő-program alkalmazására készít fel, melynek célja a neurogén tanulási zavarok kialakulásának megelőzése. (Alapítási engedély szám: 575-69/2017)

A képzés megfelelő létszámú jelentkező esetén félévente egy alkalommal indul.


Részvételi díj: 65 000 Ft (mely nem tartalmazza a továbbképzés elvégzéséhez szükséges tankönyv árát)

Jelentkezési határidő: lezárult, a jelentkezés elérte a max. keretlétszámot

Részletes képzési tájékoztató

Helyszín: ELTE Bárczi G. Gyógyped. Kar, 1093 Budapest, Ecseri út 3.

Tervezett indulás: 2019. szeptember 25-26-27. (szerda-péntek), három egymás követő napon 8-8-8 kontakt tanóra keretében.

Zárókonzultáció: 2019. november 22. péntek (6 tanórás záró alkalom, ahol esetismertető hallgatói záródolgozatok értékelése történik a fejlesztő program használatára vonatkozó tanácsadás kíséretében)
Szakirodalom előzetes feldolgozását tartalmazó írásbeli dolgozat leadási határidő: 2019. augusztus 31.
Záródolgozat leadási határidő: 2019. október 25.

 

A jelentkezők számára a továbbképzés, a kontaktórák megkezdése előtt előzetes feladat lesz a specifikus tanulási zavar modelljeit bemutató, elektronikus formában elérhető néhány szakirodalom (összesen 25-30 oldalnyi terjedelemben) megadott szempontok (2-3 irányított kérdés) alapján történő, rövid (1 oldal terjedelmű) összefoglaló írásbeli feldolgozása, amit a kontaktórák megkezdése előtt kell elkészíteni és leadni. A szakirodalmakat a jelentkezők előzetesen elektronikusan e-mailben megkapják.

Jelentkezés


Minőségbiztosítási összefoglaló 2013

Minőségbiztosítási összefoglaló 2014

Minőségbiztosítási összefoglaló 2015

Minőségbiztosítási összefoglaló 2016

Minőségbiztosítási összefoglaló 2017

Minőségbiztosítási összefoglaló 2018


Állásfoglalás a Sindelar-program vizsgálóeljárásának alkalmazásához


A pedagógus-továbbképzés keretében szerzett ismeretek beszámítása a gyógypedagógus-szakvizsgába