Sindelar–Zsoldos program 2. – Tanulási- és magatartási zavarok terápiája iskoláskorban (30 óra)

Sindelar–Zsoldos program 2. – Tanulási- és magatartási zavarok terápiája iskoláskorban (30 óra)

A továbbképzés az iskoláskorúak számára kidolgozott Sindelar-féle komplex képességfejlesztő-program alkalmazására készít fel, melynek célja a neurogén tanulási zavar csökkentése, illetve a kognitív tanulási képességek megerősítése. A Sindelar-féle kognitív fejlesztő módszer az iskolai tanulást megalapozó, gyengén funkcionáló részképességek szisztematikus gyakorlását biztosítja. A fejlesztés területei: a figyelem, illetve az észlelés, az emlékezet, az intermodális integráció, a szerialitás és a téri orientáció. (Alapítási engedély szám: 575-70/2017)

A képzés megfelelő létszámú jelentkező esetén félévente egy alkalommal indul.


Részvételi díj: 65 000 Ft (nem tartalmazza a képzéshez szükséges tankönyvek és a Sindelar-tréningcsomag árát)

Jelentkezési határidő: lejárt, a képzés elérte a max. keretlétszámot

Részletes képzési tájékoztató

Helyszín: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 1097 Budapest, Ecseri út 3.

Tervezett indulás: 2019. augusztus 26-27-28. (hétfő-kedd-szerda), három egymás követő napon 8-8-8 kontakt tanóra

Zárókonzultáció: 2019. október 18. péntek (6 tanórás záró alkalom, ahol a hallgatói záródolgozatok értékelése történik a tréningprogram használatára vonatkozó tanácsadás kíséretében)
Szakirodalmat előzetesen feldolgozó írásbeli dolgozat beadási határideje: 2019. július 22.
Záródolgozat leadási határidő: 2019. szeptember 25.

A jelentkezők számára a továbbképzés, a kontaktórák megkezdése előtt előzetes feladat lesz a kognitív képességfejlődés és a specifikus tanulási zavar lényeges kérdéseit, diagnosztikai eljárásait bemutató, elektronikus formában elérhető néhány szakirodalom (összesen 25-30 oldalnyi terjedelemben) megadott szempontok (2-3 irányított kérdés) alapján történő, rövid (1 oldal terjedelmű) összefoglaló írásbeli feldolgozása, amit a kontaktórák megkezdése előtt kell elkészíteni és leadni. A szakirodalmakat a jelentkezők előzetesen elektronikus formában e-mailben megkapják.

Jelentkezés


Minőségbiztosítási összefoglaló 2013

Minőségbiztosítási összefoglaló 2014

Minőségbiztosítási összefoglaló 2015

Minőségbiztosítási összefoglaló 2016

Minőségbiztosítási összefoglaló 2017

Minőségbiztosítási összefoglaló 2018


Állásfoglalás a Sindelar-program vizsgálóeljárásának alkalmazásához


A pedagógus-továbbképzés keretében szerzett ismeretek beszámítása a gyógypedagógus-szakvizsgába