Személyiségfejlesztés komplex zeneterápiával (120 óra)

2024.02.01.
Személyiségfejlesztés komplex zeneterápiával (120 óra)

A továbbképzés azon szakemberek felkészítését tűzi ki célul, akik saját élményen alapuló, zeneterápiás eszközökkel történő önismeretre, személyiségfejlesztésre vállalkoznak azért, hogy munkájukat hatékonyabban, empatikusabban tudják ellátni. Ebből a célból a résztvevők megismerik az emberi hang/hangadás pszichés hatásait, a zenei eszközöket használó kreatív nonverbális kommunikációt, a zene képzőművészeti eszközökkel való (ön)kifejezését, vizuális megjelenítését, a hang és mozgás kapcsolatát, valamint ismereteket és tapasztalatokat szereznek a rendszerelméletű családterápia elemeiről, a családon belüli alrendszerek működéséről, különös tekintettel a gyermeki szerepekre. Mindezt a zene eszközeivel sajátítják el a csoportdinamika tükrében. A pedagógus-továbbképzés sikeres elvégzése után a résztvevők tanúsítványt kapnak. A képzés sikeres befejezése az egyik feltétele a „Zeneterapeuta módszer-specifikus” szakirányú továbbképzésre történő jelentkezésnek. A nem pedagógusvégzettségű, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező szakemberek számára a tanfolyam Zene-élmény-terápia címmel azonos időpontban és tematikával valósul meg, a résztvevők a tanfolyam elvégzéséről igazolást kapnak. 


Részvételi díj: 140 000 Ft

Részletes képzési tájékoztató

Jelentkezés


A képzés időpontja: egyeztetés alatt, terv szerint a következő képzés 2024. november végén indul

A képzés 8 egymást követő hétvégén, péntek délutáni (16.00-20.00) és szombat egész napos (9.00-18.30) elfoglaltság keretében zajlik. 

Helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 1097 Budapest, Ecseri út 3. 

Jelentkezési határidő: jelenleg még nem lehetséges

A képzés elvégzését igazoló Tanúsítvány / Igazolás kiadásának feltétele a képzés óraszámának 90%-án történő részvétel. Megengedett hiányzás 12 óra.

A jelentkezési lapot és annak mellékleteit kérjük elektronikusan szíveskedjenek megküldeni a tovabbkepzo@barczi.elte.hu címre


Minőségbiztosítási összefoglaló 2014

Minőségbiztosítási összefoglaló 2015

Minőségbiztosítási összefoglaló 2016

Minőségbiztosítási összefoglaló 2017

Minőségbiztosítási összefoglaló 2018

Minőségbiztosítási összefoglaló 2020

Minőségbiztosítási összefoglaló 2021


A pedagógus-továbbképzés keretében szerzett ismeretek beszámítása a gyógypedagógus-szakvizsgába