Ösztöndíj lehetőség MA képzésre jelentkezett hallgatóknak

2021.10.01.
Ösztöndíj lehetőség MA képzésre jelentkezett hallgatóknak
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar a Mórahalom Ösztöndíjprogram keretében, tudományos ösztöndíj pályázatot hirdet MA képzésben tanulmányaikat 2022. februárjában megkezdő, tudományos tevékenységet folytató 2 fő tehetséges fiatal hallgató számára.

A tehetséggondozási ösztöndíj célja olyan kiemelkedően tehetséges hallgatók támogatása, akik az ELTE BGGYK MA képzésében vesznek részt, az oktatói-kutatói életpálya iránt elkötelezettek, és az MA tanulmányok alatt vállalják a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozásáról szóló 1264/2019 (V.7) Korm.határozat szerint támogatott, az ELTE BGGYK-n megvalósuló ún. Mórahalom projekt keretében mentor felügyelete mellett az önálló kutatómunka végzését, az oktatási feladatokban való részvételt és a PhD tanulmányokra való felkészülést.

Az ösztöndíj programot ajánlja egyik ösztöndíjasunk, ebben a videóban.

Az ösztöndíjra pályázhat 
az a gyógypedagógia alapszakos felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki    

 - a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be,
- az ELTE BGGYK Gyógypedagógia-tanár mesterképzési szakra (MA) vagy Logopédia mesterképzési szakra (MA) érvényes jelentkezéssel rendelkezik,
- az oktatói-kutatói életpálya iránt elkötelezett, és tanulmányait szándékában áll PhD képzés keretein belül folytatni,
- vállalja, hogy MA tanulmányai alatt az ELTE BGGYK-n oktató-kutató mentorával rendszeres konzultáció mellett tudományos munkát végez a  Mórahalom projekt keretében, a kutatómunkát folyamatosan és ellenőrizhető módon dokumentálja, a kutatómunka eredményét TDK pályamunka formájában a Kari Kvalifikáló Konferencián indítja, és továbbjutás esetén a soron következő OTDK-n bemutatja,
- vállalja, hogy oktató-kutató mentora felügyelete mellett havi 20 órában részt vesz az ELTE BGGYK-n folyó oktatási tevékenységben,
- vállalja, hogy a pályázati támogatás végére/MA tanulmányok befejezésének idejére az ELTE PPK Doktori Iskolába való jelentkezéshez szükséges feltételeket teljesíti.  

Az ösztöndíj futamideje  és összege

Az ösztöndíj határozott időre – 16 hónapra – szól, és legfeljebb egy alkalommal nyerhető el. Jelen ösztöndíj támogatási időszaka alapesetben a szerződéskötés idejétől, 2022március 1-től (2022. augusztus hónap kivételével) 2023. június 30-ig tart.

Az ösztöndíj összege: bruttó 155 000 Ft/hó

A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok, akik az ELTE BGGYK-n szereztek gyógypedagógia alapszakos végzettséget, valamint egyik szakirányuk autizmus spektrum pedagógiája szakirány.

A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Horváth Mónika részére e-mail: osztondij@barczi.elte.hu 

A pályázatok benyújtási határideje 2022. február 5., 20:00

A pályázás részleteit a Pályázati felhívás tartalmazza. 

A teljes pályázati dokumentáció innen tölthető le:

Pályázati felhívás (docx) (pdf)
Pályázati adatlap (docx)
Checklist (pdf)