Térítési és szolgálatatási díjak

Térítési és szolgálatatási díjak
Térítési és szolgálatatási díjak
TÉRÍTÉSI DÍJAK jogcíme egység díj (Ft)
felnőttképzésben egyedi kurzushallgatás (pl: honosítási eljárás) alap-, mester- és szakirányú továbbképzésben kredit 8 600
kreditenkénti költségtérítés 110 % felett (államilag támogatott képzésben) alapképzésben kredit 8 600
kreditenkénti költségtérítés 110 % felett (államilag támogatott képzésben) mesterképzésben kredit 11 200
adott félévben ugyanazon tárgyból tett harmadik   vizsga (Nftv. 82.§)   alkalom 2 000
vizsgáról való, igazolás nélküli távolmaradás (HKR. 133. § (2))*   alkalom 2 000
oklevél, oklevélmelléklet másodlatának kiállítása   alkalom 10000             (+2000 illeték*)
elektronikus leckekönyv (törzslapkivonat) másodlatának kiállítása   alkalom 6 500
leckekönyv-kivonat kiállítása a korábbi rendszerű képzésben részt vevő hallgató számára egyedi kérésre, az Egyetemen kívüli felhasználásra magyar nyelvén oldal 500
a képzés nyelvétől eltérő nyelven (angolul) oldal 1 500
oklevéltartalom hivatalos igazolása angol nyelven egynyelvű oklevél alapján   igazolás 1 500
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK
adminisztratív kötelezettség teljesítésére előírt határidő módosítása (pl. késedelmes beiratkozás, regisztráció, záróvizsga-jelentkezés, igazolások leadása stb.) alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben egy héten
belül
2 000
egy héten túl 3 500
pótlólagos kurzusfelvétel (a hallgató mulasztása miatt)**   kurzus 1 500
fizetési kötelezettség teljesítésére előírt határidő elmulasztása alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben - féléves költségtérítés esetén alkalom 4 000
alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben - szolgáltatási díjak és egyéb térítések esetén alkalom 1 000
tanulmányi kötelezettség teljesítésére előírt határidő elmulasztása (kiv.: szakdolgozat-leadás)   alkalom 1 500
szakdolgozat határidőn túli leadása *** (HKR. 296.§ (5))   alaklom 5 000
* Az igazolást a Tanulmányi Hivatalban kell leadni a vizsgaidőszak végéig
** A kurzus oktatójának írásbeli engedélyével a szorgalmi időszak 2. hetének végéig
***A témavezető írásos belegyezésével