Térítési és szolgálatatási díjak

Térítési és szolgálatatási díjak
Térítési és szolgálatatási díjak
TÉRÍTÉSI DÍJAK jogcíme egység díj (Ft)
felnőttképzésben egyedi kurzushallgatás (pl: honosítási eljárás) alap-, mester- és szakirányú továbbképzésben kredit 8 600
kreditenkénti költségtérítés túlfutó hallgatóknál (államilag támogatott képzésben) 2006 előtt felvett hallgatók esetén kredit 7 300
kreditenkénti költségtérítés 110 % felett (államilag támogatott képzésben) alapképzésben kredit 8 600
kreditenkénti költségtérítés 110 % felett (államilag támogatott képzésben) mesterképzésben kredit 11 200
adott félévben ugyanazon tárgyból tett harmadik   vizsga   alkalom 2 000
vizsgáról való, igazolás nélküli távolmaradás (Ftv. 59. § /2/)*   alkalom 2 000
oklevél, oklevélmelléklet másodlatának kiállítása   alkalom 10000             (+2000 illeték*)
leckekönyv másodlatának kiállítása hallgatói jogviszonnyal rendelkezők számára alkalom 5000               (+2000 illeték)
volt hallgató számára alkalom 10000             (+2000 illeték)
leckekönyv-kivonat kiállítása a korábbi rendszerű képzésben részt vevő hallgató számára egyedi kérésre, az Egyetemen kívüli felhasználásra a képzés nyelvén oldal 500
a képzés nyelvétől eltérő nyelven (angolul) oldal 1 500
oklevéltartalom hivatalos igazolása angol nyelven egynyelvű oklevél alapján, a korábbi rendszerű képzésben részt vett hallgató számára   igazolás 1 500
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK
adminisztratív kötelezettség teljesítésére előírt határidő módosítása (pl. késedelmes beiratkozás, regisztráció, leckekönyv-leadás, záróvizsga-jelentkezés, igazolások leadása stb.) alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben egy héten
belül
2 000
egy héten túl 3 500
pótlólagos kurzusfelvétel (a hallgató mulasztása miatt)**   kurzus 1 500
leckekönyv hiányosa leadása miatt bejegyzések pótlása (a hallgató hibájából)   bejegyzés 1 500
fizetési kötelezettség teljesítésére előírt határidő elmulasztása alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben - féléves költségtérítés esetén alkalom 4 000
alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben - szolgáltatási díjak és egyéb térítések esetén alkalom 1 000
késedelmesen befizetett díj befizetésigazolása alapján az ügyintézési zárlat sürgősségi megszüntetése az automatikus beérkezés előtt   alkalom 1 000
befizetési postai utalvány újbóli kiállítása   csekk 1 000
tanulmányi kötelezettség teljesítésére előírt határidő elmulasztása (kiv.: szakdolgozat-leadás)   alkalom 1 500
szakdolgozat késedelmes leadása ***   határidőt követő 2 héten belül 5 000
       
* Az igazolást a Tanulmányi Osztályon, a vizsgaidőszak végéig kell leadni.    
** Oktatói engedéllyel, a szorgalmi időszak 3. hetének végéig.    
***A témavezető írásos belegyezésével