Nemzetköziesítés

Nemzetköziesítés

Nemzetköziesítés - a Kar hagyományos értéke

Nemzetköziesítés - a Kar hagyományos értéke

Karunk történetének és szakmai szerepvállalásának hagyományosan része az intenzív nemzetközi kapcsolatok építése és ápolása, mellyel a hazai gyógypedagógiai, fogyatékosságtudományi képzés és kutatási potenciál versenyképességét kívánjuk erősíteni Európában és világszerte.

A nemzetköziesítés dimenziója napjainkban is meghatározó módon és hálózatszerűen hatja át tevékenységeinket a stratégiai kutatás- és képzésfejlesztési szinttől, a középtávú gyógypedagógiai és fogyatékosságtudományi innovációk megtervezésén és megvalósításán keresztül, egészen a mindennapokban megvalósuló, tényekre épülő tanulásszervezési, oktatási, módszertani munkáig.

Oktatóink, kutatóink, munkatársaink számos nemzetközi szervezet tevékenységét mozdítják elő, K+F+I hálózatok aktív tagjaiként gazdagítják a gyógypedagógia és fogyatékosságtudomány eredményeit, elősegítve ezzel a sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok és fogyatékossággal élő felnőttek társadalmi inkluzióját.

Hallgatóink szakmai módszertani és szaknyelvi kompetenciáinak erősítése az európai felsőoktatási térség vívmányaihoz biztosít egyenlő esélyű hozzáférést és lehetőséget a nemzetközi tapasztalatcserére.

A Karon tanuló külföldi hallgatók a nemzetközi trendekhez illeszkedő modulrendszerű struktúrában részképzéseken vehetnek részt, melyek kurzuskínálata folyamatosan bővül. Rövid távú szakmai céljaink között továbbá a teljes idegen nyelvű képzési kínálat gazdagítása szerepel.

Bilaterális szerződéseink illeszkednek az Erasmus+ University Charter elvárásaihoz, kapcsolataink a kölcsönösségen és a minőségi együttműködésen alapulnak.

 

Borítófotó: by Kyle Glenn on Unsplash