Kutatás

Kutatás

Kutatás - főmenü
A Karon az országban egyedülállóan széleskörű kutatási-fejlesztési tevékenység folyik a gyógypedagógiához kapcsolódó témakörökben. A nyolc szakirányhoz illeszkedő tudományos tevékenység a tudományos műhelyek megközelítőleg 30, jelenleg futó kutatási projektjében, valamint individuális kutatómunkákban reprezentálódik.

A tudományos munka főbb célkitűzései: (1) az atipikus fejlődés, illetve a különböző fogyatékosságok ’természetének’ feltérképezése; (2) az alapkutatásokból származó eredményekre építve modern, evidencia-alapú felmérési és beavatkozási módszerek fejlesztése; (3) a fogyatékosságok humán tudományos, társadalomtudományi, és fogyatékosságtudományi nézőpontú vizsgálata; (4) hallgatók bevonása a kutatási, fejlesztési tevékenységekbe; (5) intenzív kooperáció – karon és egyetemen belül, valamint hazai és külföldi egyetemekkel és gyakorlati szakmai partnerekkel; (6) a kutatási eredmények intenzív (vissza)áramoltatása a kari oktatási tevékenységekbe és a gyógypedagógiai gyakorlatba.

Kiemelt cél, a szoros együttműködés minden olyan szakmai és érdekvédelmi szervezettel, intézménnyel, amely a gyógypedagógia bármely területéhez, célcsoportjához kapcsolódik. Mind a kar szervezeti egységei, mind tudományos műhelyei és kutatócsoportjai profiljukhoz illeszkedő, gazdag kapcsolati hálóval rendelkeznek.