Intézetek

Intézetek

Intézetek

Az intézetek a Kar által folytatott alap- és mesterképzés, osztatlan képzés, felsőoktatási szakképzés, felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés, egy vagy több szakon, egy szakon belül több tantárgy oktatási feladatainak ellátása és az ezekhez tartozó tudományág(ak)ban folyó kutatás céljából létrehozott, oktatás- és kutatásszervezési önálló szervezeti egységek. Az intézet tanácsa és igazgatója gondoskodik az intézethez tartozó tantárgyak oktatásának megszervezéséről, koordinálásáról és ellenőrzéséről, és ezzel összefüggésben az intézeti belső struktúra működtetéséről és az intézetbe kinevezett oktatók, kutatók számára a feladatok meghatározásáról, összhangban a munkáltatói jogkörök gyakorlásáról szóló rektori utasítással. (ELTE SzMR 13.§ (3))

Karunk 2014-ben alakította át szervezeti struktúráját, a korábbi, tanszékeken alapuló rendszert, és hozta létre öt, jelenleg is működő intézetét. Az intézeteken belül szakirányoknak megfelelő szakcsoportok kerültek kialakításra.