Küldetés

Dékáni köszöntő

2019.08.01.
Dékáni köszöntő

Tisztelt Egyetemi Polgárok! Kedves „Bárczis” Hallgatók! Kedves Kollégák! Kedves Olvasó!

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Ecseri úti épületében a tanévnyitó és a diplomaosztó ünnepélyeknek is otthont adó, legnagyobb tanterem falán molinó hirdeti a Kar jelmondatát: „Tudással a befogadó Magyarországért”. Ennek a célkitűzésnek a szellemében dolgozik lassan 120 éve a gyógypedagógus-képzés oktatói és kutatói közössége. 1900-ban nyitotta meg kapuit első jogelőd intézményünk, a világ legelső gyógypedagógus-képző felsőiskolája. Azóta sok-sok változáson esett át a képzés és a helyszínei is változtak. 2000-ben került a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola az Ecseri úti épületbe az ország vezető és legnépszerűbb egyeteméhez csatlakozva, hogy aztán egyetemi karrá erősödve gazdagítsa és árnyalja tovább képzési és tudományos kutatási palettáját.

Visszatérek intézményünk szlogenjéhez. Karunkon a tudás a fogyatékos és a nem fogyatékos emberekkel kapcsolatos ismeretek megalapozását és folyamatos bővítését jelenti. Már jogelőd intézményeink is - a magyar gyógypedagógia szakmai és egyben tudományos színvonalának és tekintélyének megteremtése mellett - a fogyatékos emberek életminőségének javítását, társadalmi helyzetének megerősítését célzó aktív szakmapolitikai tevékenységet folytattak. Rendszeres konzultációs kapcsolatot és képviseletet építettünk ki a gyógypedagógiai, fogyatékosságügyi, egészségügyi és szociális szakmai és civil szervezetekkel, támogatva a fogyatékos emberek életét meghatározó döntési fórumok munkáját.

Kölcsönös és folyamatos kapcsolatot tartunk fenn a hallgatókkal.  A képzési tevékenység és a gyógypedagógiai gyakorlat szoros együttműködésében az egyedi és egyéni tapasztalatok folyamatosan bővülnek, a kari, egyetemi és más hazai kutatások pedig tudományos kontrollt jelentenek, biztosítják, segítik a jelenségek tudományos elemzését, és a segítő beavatkozások bizonyítékokon alapuló tudásra építését is támogatják.  

A magyar gyógypedagógia multidiszciplináris embertudományként definiálja magát. Határtudományai ismereteinek bővülése egyben a gazdagodását is jelenti.  Nem csak a fogyatékos emberekkel kapcsolatos tudásunk és emberképünk változik folyamatosan. Az érintett személyek is változnak, az önrendelkezés, a saját, a személyes élettel kapcsolatos döntések előtérbe kerülésével. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem igen gazdag képzési és kutatási portfóliója széles lehetőségeket kínál hallgatóinknak tudásuk bővítésére a természet-, a társadalom és a bölcsészettudományok területén.

 A gyógypedagógia fejlődéstörténetét végigkísérő változások - a kezdetekre jellemző medikális szemlélettől a jogegyenlőségig nyújtózó építkezésig -, nem csak a belső gazdagodás következményei, erősen hatottak rájuk a kritikai szempontú társadalmi megmozdulások is. A „Bárczi” a világon talán az egyetlen olyan egyetemi kar, ahol a gyógypedagógia és a Disability Studies (fogyatékosságtudomány) együtt, egymásra kölcsönösen és pozitívan hatva működik a tudás „termelésében” és megosztásában egyaránt. Karunkon a „Semmit rólunk nélkülünk!” elv jegyében participatív oktatók is részt vesznek a képzésben: nem csak „róluk” tanítunk, hanem „velük” együtt formáljuk a hallgatók tudását. A Bárczi olyan hely, ahol az alapképzésben valamennyi szakirányon lehet tanulni, ahol a mesterképzésben két szakon van képzés, ahol az oktatók és kutatók további magyar és angol nyelvű képzéseken dolgoznak. Ahol a tudományos fejlődés további lehetőségei is adottak. A Neveléstudományi Doktori Iskola Gyógypedagógia programja lehetőséget kínál végzett hallgatóinknak doktori fokozat szerzésére is. Ezeken a lehetőségeken kívül is számos továbbképzés támogatja az élethosszig történő tanulást.

A társadalmi tudásmegosztás egyik fontos területén is komoly szerepet vállalunk. A leendő gyógypedagógusokat a külön- és együttnevelésre egyaránt felkészítjük. A gyógypedagógusoknak a köznevelés intézményrendszerén túl a szociális, egészségügyi, jogi területeken és a munka világában is szerepük van. A fogyatékos emberek társadalmi integrációjának egyik fontos területe a fiatalok és a felnőttek munkaerő piaci felkészítése és támogatása. A támogatás pedig aktív szerepvállalást jelent és feltételez a szűkebb lakókörnyezet és a tágan értelmezett „nagy” társadalom tudatformálásában, a fogyatékos embereket is befogadó Magyarországért.

Köszöntöm az Olvasót az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar honlapján, tájékozódjanak képzéseinkről és kutatásainkról, a Kar küldetéséről és programjairól! Bízom benne, hogy megtalálják a keresett hasznos információkat.

Papp Gabriella