Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőség

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény 108. § 6. szerint az a hallgató (jelentkező), aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd speciális szükségletű. Bár a törvény nem írja elő, az egyetem megsegíti a tartósan, vagy krónikusan beteg hallgatókat is, amennyiben egészségi állapotuk, vagy a gyógyszerek, orvosi kezelések hatással vannak a tanulási folyamatokra. A fogyatékossággal élő hallgatóknak nyújtott szolgáltatások hozzájárulnak a lemorzsolódás csökkentéséhez; az emberi méltóság tiszteletben tartásához. Az Egyetemi Szolgáltató Központ a 2015 szeptemberében alakult Fogyatékosügyi Központon keresztül ellátja és koordinálja az Egyetemen tanuló fogyatékossággal és krónikus betegséggel élő (speciális szükségletű) hallgatók esélyegyenlőségének feladatait. Célja az Egyetem fogyatékosügyi politikájának alakítása, a befogadó szemlélet elősegítése, az egyenlő esélyű hozzáférés eszméjének megvalósítása.