Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőség

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény 108. § 6. fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező): aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Bár a törvény nem írja elő, az egyetem megsegíti a tartósan, vagy krónikusan beteg hallgatókat is, amennyiben egészségi állapotuk, vagy a gyógyszerek, orvosi kezelések hatással vannak a tanulási folyamatokra. 

A fogyatékossággal élő hallgatóknak nyújtott szolgáltatások hozzájárulnak a lemorzsolódás csökkentéséhez; az emberi méltóság tiszteletben tartásához. A Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (továbbiakban SHÜTI)  Kancellári kezdemégyezésre, 2015 szeptemberében alakult - a Fogyatékosügyi Központ utódaként -, és az Egyetemi Szolgáltatási Igazgatóság önálló osztályaként ellátja és koordinálja az Egyetemen tanuló fogyatékossággal és krónikus betegséggel élő (speciális szükségletű) hallgatók esélyegyenlőségének biztosításával kapcsolatos feladatokat. A fogyatékossággal élő hallgatóknak nyújtott szolgáltatások hozzájárulnak a lemorzsolódás csökkentéséhez, az emberi méltóság tiszteletben tartásához. Célja az Egyetem fogyatékosügyi politikájának alakítása, a befogadó szemlélet elősegítése, az egyenlő esélyű hozzáférés eszméjének megvalósítása. A SHÜTI szolgáltatásai az egész Egyetemet átfogóan, minden ELTE polgár számára elérhetőek. https://www.elte.hu/eselyegyenloseg