A távolléti oktatással összefüggő kari tájékoztatás – hallgatóknak

A távolléti oktatással összefüggő kari tájékoztatás – hallgatóknak
A koronavírus okozta veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben, az ELTE BGGYK dékánja, az alábbi egyetemi és kari intézkedésekről tájékoztatja a kar hallgatói közösségét. A hírt folyamatosan frissítjük.

Általános tájékoztató

Az egyetem március 23-tól áttért a távolléti oktatásra, melynek keretében a kurzusok különböző felületeken keresztül valósulnak meg, amiről az egyes kurzusok oktatói Neptun üzenetben tájékoztatják a hallgatókat. Az ELTE által javasolt és támogatott felületek: a canvas, a moodle, a MS Teams és a Cisco Webex, azonban oktatóink ettől eltérő felületeket is igénybe vehetnek a távolléti oktatás megvalósításához.

Fontos! Ahhoz, hogy a MS Teams keretében szervezett oktatási alkalmakba bekapcsolódhassanak, rendelkezniük kell ún. IIG azonosítóval (caesar azonosítóval). Ilyen azonosítót közvetlenül igényelhetnek a https://ugykezelo.elte.hu/iig_azonosito felületen keresztül, saját Neptun adatokkal való belépést követően.

Szeretnénk felhívni valamennyi hallgatónk figyelmét az alábbi szerzői jogi tájékoztatóra:

A távolléti oktatás keretében az ELTE bármely kara által közvetített előadások (ideértve a kiscsoportos vagy egyéni oktatási formákat, konzultációkat is), elérhetővé tett kép- és hangfelvételek, egyéb oktatási segédanyagok az ELTE tulajdonát képezik, azok csak az ELTE kifejezett engedélyével többszörözhetők (felvehetők, lementhetők, másolhatók, megoszthatók). Az előadások, felvételek, anyagok kizárólag a hallgató saját felkészülését szolgálják a távolléti oktatás keretében, azok felhasználása tilos bármilyen, ettől eltérő célra vagy módon. E szabályok megszegése személyiségi és szerzői jogi, továbbá egyetemi etikai illetve fegyelmi jogkövetkezményeket von maga után.

Záróvizsga 2020/2021 őszi félév – FRISSÜLT!!!

A záróvizsgával kapcsolatos legfrissebb információk a Tanulmányi Hivatal aloldalán érhetőek el.

Szakdolgozat

Az ELTE JOKT által jóváhagyott a szakdolgozatvédésről szóló kari eljárásrenddel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:

A gyógypedagógia BA (nappali és levelező tagozat) képzés keretében a szakdolgozatvédés teljesen elektronikus módon zajlik, hallgatói személyes jelenlét nélkül.

- A hallgató a szakdolgozatáról/diplomamunkájáról készült bírálatokat legkésőbb 2020. április 30-ig kapja meg az intézet által választott elektronikus formában (email, feltöltött állomány stb.)
- A bírálatok hallgatóhoz történő megérkezését követően, a hallgató a szakdolgozatáról (1) egy maximum 1 oldalas absztraktot kell hogy készítsen, és (2) egy további, maximum 2 oldalas dokumentumban reflektálnia kell a megkapott bírálatokban foglalt észrevételekre és válaszolnia a feltett kérdésekre. E két dokumentumot elektronikus formában kérjük eljuttatni (emailen vagy feltöltéssel - az intézet által meghatározott módon) az intézet által megadott felületre (email címre), legkésőbb 2020. május 8-ig.
- A dolgozat végső érdemjegyét a védési bizottság állapítja meg a szakdolgozat, a bírálatok, az absztrakt és a hallgató által küldött maximum 2 oldalas dokumentum (reflexió, a bírálók által feltett kérdésekre küldött válaszok) alapján  és küldi meg a kari Tanulmányi Hivatalba (TH), legkésőbb 2020. május 18-ig, majd az érdemjegyet a TH rögzíti a Neptun-rendszerben.

Kérjük, hogy a megváltozott szakdolgozatvédési folyamat során postai úton ne küldjenek részünkre semmilyen dokumentumot.

Portfólió benyújtás és védés

gyógypedagógia BA képzés szakirányú továbbképzésben az őszi félévről elmaradt portfóliók, benyújtása és bírálata elektronikus módon történik az intézet által választott felületen, vagy kis számú portfólió (néhány darab) esetén a portfólió mentornak emailben is megküldhető. A választott módról a hallgatókat az intézetek/szakcsoportok közvetlenül értesítik. A záróportfólió bírálata az arra kidolgozott űrlapon történik. A portfóliók védése a záróvizsgán történik, a március 23-tól hatályos ELTE rendkívüli TVSZ (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat) rendelkezéseinek figyelembevételével. A záróvizsgák lebonyolításáról a későbbiekben részletes információt küldünk.

Gyógypedagógus szakvizsga esetén a II. és a IV. féléves hallgatók portfólióinak leadása és védése teljesen elektronikus módon zajlik, hallgatói személyes jelenlét nélkül, ennek pontos lebonyolításáról a szakfelelős tájékoztatja a témavezetőket, a bírálókat és a hallgatókat.

Gyógypedagógia-tanár mesterképzésben (MA-szakon) a portfóliók leadásáról és védéséről a szakfelelős a gyakorlatszervezőkkel egyeztetve küld értesítést a hallgatóknak és az érintett oktatóknak, bírálóknak.

Gyakorlati képzés

Az ELTE BGGYK intézkedései a gyakorlati képzés megvalósításával kapcsolatban (04.08) 

A terepgyakorlatot, szakmai gyakorlatot a tavaszi félév második felében megkezdő vagy folytató hallgatókat érintő intézkedés (valamennyi intézménytípusban) (2. negyedév) 

A felfüggesztett vagy még el nem kezdett gyakorlatok megvalósulásáról (szakpedagógiai gyakorlat és terepgyakorlat) valamennyi érintett hallgató 2020. április 6-ig kapott tájékoztatást Neptun üzenet keretében. 

A tanév hátralévő időszakában a hallgatói gyakorlatok jellemzően áthelyezésre kerülnek a digitális oktatás/távolléti munkavégzés területére, az ehhez illeszkedő hallgatói követelményeket az egyes szakirányok gyakorlatszervezői ismertetik az érintett hallgatókkal. A digitális térben megvalósuló gyakorlat során a hallgató olyan személyes adatok birtokába kerülhet, amelyek elengedhetetlenek a fogyatékos gyermek/tanuló/felnőtt elektronikus úton történő eléréséhez, részére fejlesztés, tájékoztatás biztosítása érdekében a gyakorlatvezető felügyelete mellett. Ilyen esetben mindenképp biztosítani kell az érintett felet arról, hogy a hallgató a birtokába jutott személyes adatokat milyen módon és meddig kezeli. Ehhez állítottunk össze egy adatkezelési útmutatót hallgatóink számára, valamint két dokumentum mintát készítettünk elő, amelyek használata kötelező, amennyiben személyes adat kezelésére kerül sor a gyakorlat során. A minták használatáról részletesen írunk a letölthető útmutatóban.

Adatkezelési útmutató hallgatóknak – 2020 (pdf) (docx)
Adatkezelési tájékoztató (MINTA) (docx)
Hozzájárulás adatkezeléshez (MINTA) (docx)

Valamennyi továbbképzésben (kivéve a BA képzés szakirányú továbbképzései) gyakorlatot teljesítő hallgatókra vonatkozó intézkedések

Kérjük, hogy ezek a hallgatók a szakfelelőssel közvetlenül egyeztessenek a gyakorlat későbbi megvalósításáról (ehhez javasolt a Neptun rendszer használata, vagy a továbbképzésben a szakfelelőssel eddig használt felület).

Gyógypedagógia tanár MA képzés keretében gyakorlatot teljesítő hallgatókat érintő intézkedések

Kérjük, hogy a gyógypedagógia tanár MA képzés hallgatói további, ezzel ellenkező tájékoztatásig:

  • a gyakorlati idejük egyik felében vállalt képzésfejlesztési feladataikat a szokásos rendben, de személyes fizikai jelenlét nélkül folytassák
  • a gyakorlati idő másik felében vállalt terepgyakorlat esetében - különösen felsőoktatási intézményben végzett gyakorlat esetében - arra bíztatjuk a hallgatókat, hogy vegyenek részt az egyetemi távoktatásra való átállásban. 

Minden egyéb, sürgős esetben vegyék fel a kapcsolatot a gyakorlati képzésért felelős kari oktatókkal, Maléth Anettel vagy Horváth Péterrel. Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat vezetőinek és a gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóknak a tájékoztatására március 18-ig dolgozunk ki további részletes útmutatót.

Tanulmányi ügyintézés

Kérjük, hogy a Tanulmányi Hivatal Nyomtatványok menüpontja alatt található, nem Neptun-ban leadandó kérelmeket, scannelve küldjék meg a th@barczi.elte.hu e-mail címre.

Nyíregyházi képzés

A kar Nyíregyházán megvalósuló kihelyezett képzésében résztvevő hallgatóinkra, eltérő rendelkezés hiányában, valamennyi közreadott egyetemi és kari intézkedés egyaránt érvényes.

Könyvtári nyitvatartás

A Kari Könyvtár és Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény 2020. március 12-től határozatlan ideig zárva tart. Részletek

 

Utolsó frissítés: 2020. december 9.