A MASZK és ami mögötte van

2017.04.06.
A MASZK és ami mögötte van
Az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar szervezésében több száz érdeklődő részvételével zajlott le a "Dialógusok az autizmusról" szakmai rendezvény, mely ezúttal a szülői pszichológiai jóllét és életminőség kérdéseire, valamint az iskolai befogadást támogató tudásformáló programokra fókuszált az Autizmus Világnapja alkalmából.

Az eseményt Dr. Zászkaliczky Péter dékán és Prof. Dr. Falus András az Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja nyitotta meg. Kiemelték, hogy a tudományos eredményekkel alátámasztott oktatási fejlesztések a gyógypedagógia minden területén különös fontossággal bírnak, így az a kutatási-fejlesztési projekt is, amely bemutatkozott a rendezvényen. Az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport, azaz a MASZK célkitűzéseit a kutatás vezetője Dr. Győri Miklós ismertette. A négy éves programban egy nagy mintás, kvantitatív feltáró vizsgálat és egy nyolcvan családot bevonó, részletesebb, kvalitatív vizsgálat szolgálja azt a célt, hogy jobban megismerjük az autizmussal élő gyermekek, felnőttek szüleinek pszichológiai jóllétét, életminőségét illetve az ezeket befolyásoló sarkalatos tényezőket. Mindezek mellett a projekt keretein belül sor kerül majd egy olyan pedagógiai módszertani útmutató kidolgozására és hatásvizsgálatára is, amely a kisiskolások játékos, autizmussal kapcsolatos tudásformálását célozza, így támogatva meg autizmussal élő osztálytársaik befogadását.

A rendezvényen két témában mutatták be a kutatócsoport tagjai az eddigi szakirodalmi kutatómunka legfontosabb eredményeit, amelyekre olyan emberek reflektáltak, akiknek hétköznapjait befolyásolják azok a tényezők, melyeket ezek a kutatások feltártak.

A kerekasztal-beszélgetés során, az elméleti, szakmai tartalmak és  az azokra hasonló hangsúlyok mentén reagáló gyakorlati, személyes tapasztalatok megfogalmazása és kiemelése a szülők és az iskolatársak részéről, valódi párbeszédet eredményezett. Fontos kérdésként merült fel a szakmai fogalmak tartalmának tisztázása, a kortárs mentorok szerepének bemutatása és a tudásformálás lehetséges útjai. Összességében a Dialógusokhoz méltó, igazi termékeny párbeszéd alakult a rendezvényen.

Az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoportról és a megvalósuló kutatásfejlesztésről bővebb információt innen tölthetnek le. 

 

Dialógusok az autizmusról 2017. március 30.

Dialógusok az autizmusról 2017. március 30.

0

/

0

0

/

0