A szálak összeérnek

A szálak összeérnek
10/20

2022. október 20. 16:00 - 18:00

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 1097 Budapest, Ecseri út 3. (A épület 202-es terem)

10/20

2022. október 20. 16:00 - 18:00

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 1097 Budapest, Ecseri út 3. (A épület 202-es terem)


A Gyógytea 9. évadának előadója: Szabó Ákosné dr. professzor emerita

Oktatói pályafutásom első másfél évtizedében Gaál Éva kolléganőmmel két Pest megyei „általános iskola és diákotthonban” dolgoztunk fél-fél állásban és számos „vidéki” intézménnyel alakult ki szoros szakmai kapcsolatunk. Többségükben enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekekkel, fiatalokkal foglalkoztunk. Gyógypedagógusokkal, nevelőkkel és gyermekfelügyelőkkel pályáztunk tanulmányutakra, gyereknyaraltatásokra. Éva az iskolai tantárgyak területén, én a diákotthonban segítettem a munkát. Több németországi és franciaországi gyógypedagógiai intézményben voltam rövidebb-hosszabb idejű tanulmányúton egyedül és főiskolai hallgatókkal. Gyerekcsoportokat nyaraltattunk Franciaországban. Tolmácsoltam és tapasztalatokat gyűjtöttem a szociálismunkás-képzés tanulmányútjain. Mesterházi Zsuzsától tanultam meg gyakorló általános iskolánkban a sokszempontú szemlélődést és elemzést, amely – alapvető oktatói munkám, a matematika tanítás módszertana és a diákotthoni nevelés elmélyítésén kívül - „műkedvelő pszichopedagógussá” tett. A másik szakom, a logopédia ismeretei és kultúrája minden szakmai szerepemben és a magánéletemben is meghatározónak bizonyult. A „szakmódszertanok” közül először a matematika tanítás módszertanával foglalkoztam. Képzési tervünk fejlesztése során A szociális képességek fejlesztésének módszertana tárgy kidolgozása és oktatása lehetővé tette számomra szakmai és személyes tapasztalataim tudományos igényességű feldolgozását. A korábbi tantárgypedagógiák is multidiszciplináris megközelítésű képességfejlesztések módszertanává alakultak.

A képesség tanult pszichikus rendszer, amely a gyermeket körülvevő tárgyakon és információkon fejlődik. A szociális képességek örökölt és tanult alapszabályokat követve alakítják a szociális működést, viselkedést, aktivitást. Tudományos és gyakorlati érdeklődésem a szexuális szocializáció, a szexuális nevelés, mint a család és az iskola együttműködési lehetősége, valamint az iskolai szexuális nevelés tartalmainak tantárgyi integrációja irányába szélesedett: hogyan lehet az embert, először a gyerekembert úgy fejleszteni, tanítani, nevelni, hogy „egy adott interakción belül elérje kívánt célját, mégpedig oly módon, hogy az szociálisan elfogadható legyen és ne mások kárára történjék”. (Trower 1978-ban publikált, a szociális készségek fejlesztéséről szóló tanulmánya meghatározó jelentőségű forrása a hazai kutatásoknak is).

A gyógytea – számomra - nem tanítási óra és nem is előadás: találkozási lehetőség, emlékezés, élménymegosztás, tapasztalatok felkínálása, beszélgetések

Az előadás alatt feliratozó tolmácsolást biztosítunk.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Köszönjük a támogatást: