Állami kitüntetések

Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal

Mesterházi Zsuzsanna (2016)


Magyar Érdemrend tisztikeresztj

Dr. Csányi Yvonne (2014)


Magyar Érdemrend lovagkeresztje

Dr. Várbíró Katalin (2012)


Magyar Arany Érdemkereszt

Dr. Márkus Eszter (2017)


Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje

Dr. Bernolák Béláné (2007)
Dr. Könczei György (2006)
Dr. Hegyesi Gábor (2005)
Dr. Buday József(2004)


Az oktatásért felelős miniszter által adományozható szakmai kitüntetések

Eötvös József-díj:
Lányiné dr. Engelmayer Ágnes (2015)
dr. Hatos Gyula (2012)
dr. Mesterházi Zsuzsanna (2007)

Szent-Györgyi Albert-díj:
dr. Kullmann Lajos (2015)
dr. Csányi Yvonne (2003)

Apáczai Csere János-díj:
Győriné dr. Stefanik Krisztina (2015)
Papházy Éva (2015)
Fehérné Kovács Zsuzsanna (2014)
Kovács Krisztina (2014)
Nagyné Dr. Réz Ilona (2010)

Kiss Árpád-díj:
dr. Zászkaliczky Péter (2009)
dr. Zsoldos Márta (2006)
Gereben Ferencné (2005)

Magyar felsőoktatásért emlékplakett:
Dr. Tiderle Lajosné (2012)
Fótiné Hoffmann Éva (2010)
Kovács Krisztina (2010)
Dr. Benczúr Miklósné dr. Bartos Edit (2008)
Fehérné Kovács Zsuzsa (2008)
Dr. Balázs János (2007)
Dr. Papp Gabriella (2006)
Dr. Farkas Miklós (2004)
Dr. Bernolák Béláné (2003)
Vágó Éva Anna (2002)
Dr. Verasztó Mihályné (2001)

Németh László-díj:
Hegyiné Honyek Katalin (2014)

Éltes Mátyás-díj:
Vassné Kovács Emőke (2011)
Dr. Prónay Beáta (2009)

Arany katedra emlékplakett:
Lehoczki Jánosné (2001)
Szebényi Tiborné (2001)

Pedagógus szolgálati emlékérem:
Dr. Jászberényi Márta (2008)
Dr. Torda Ágnes (2008)
Urbán Károlyné Varga Katalin (2008)
Zsemba Judit (2008)
Korompai Istánné (2003)
Montagh Imréné (2003)
Szebényi Tiborné (2003)
Dr. Szentmiklóssy Margit (2003)

Treffort Ágoston-díj:
Lányiné dr. Engelmayer Ágnes (2004)


A szociális és családügyért felelős miniszter által adományozható szakmai kitüntetések

Pro Caritate-díj:
dr. Zászkaliczky Péter (2016)
Kereki Judit (2016)
Cserti-Szauer Csilla (2015)
Prónay Beáta (2007)