TDK

TDK

Általános információk

TDK

Általános információk

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Tudományos Diákkörének Hallgatói és Oktatói Tájékoztatója itt érhető el.

A tudományos diákköri tevékenység

 • A tananyagot meghaladó ismeretek elsajátítását, a hallgatói kutatómunkát, illetve a művészeti alkotótevékenységet elősegítő, nyilvánosságot is biztosító önképzőköri forma.
 • A tanulmányok kezdeti időszakában induló vagy az alsóbb évfolyamokon kezdődő, folyamatos tutoriális (mentor) jellegű hallgató-tanár műhelymunka, szakmai kapcsolat.
 • A tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a hazai felsőoktatásban.
 • A tudományos és művészeti pályára való felkészítés, felkészülés legmagasabb szintje a doktori iskolát megelőző képzési szakaszban.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT)

Az országos összefogás, koordinálás szakmai szervezete. Feladata a diákköri munkában központi szerepet betöltő szakmai bizottságok működési feltételeinek biztosítása, az országos tudományos és művészeti diákfórumok szervezése, valamint országos elemzések, kiadványok szerkesztése és kiadása.

Közleményei
 • Páros évben – felhívás dokumentumai
 • Páratlan évben – kitüntetési dokumentumok
 • Az OTDT történeti és egyéb kutatásokhoz kapcsolódó kiadványai

 

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK)

Kétévenként kerül megrendezésre, 3500–4000 hallgató nevez a jelenlegi tizenhat szekcióba. A részvétel elsősorban erkölcsi elismerés, lehetőség, amely alkalmat ad egy-egy tudományterület legelismertebb képviselőiből álló szakmai zsűri és a hallgatóság előtti érvelésre, vitára, véleménycserére, egyben felkészít a szakterület hazai és külföldi konferenciáin való szereplésre

A hallgatókra vonatkozó feltételek
 • Az aktuális OTDK-ra az azt közvetlenül megelőző két évben, illetve 4 félévben lehet jogot szerezni
 • 35. életévüket még nem töltötték be, s megfelelnek a központi és szekciófelhívásban foglalt valamennyi feltételnek.
 • Másoddiplomás hallgatók nevezésének befogadásáról az illetékes szakmai bizottság és a rendező intézmény közösen dönt.
Végzett hallgatókra vonatkozó feltételek
 • Ha a végzés félévében szerzett jogot a nevezési laphoz csatolni kell témavezetőjével tett közös nyilatkozatot
 • Amennyiben pályamunkája szakdolgozatával, illetve diplomamunkájával azonos tárgyú, szükséges annak igazolása is, hogy az intézményi tanulmányi és vizsgaszabályzat erre vonatkozó rendelkezése alapján, sikeres diákköri dolgozatát utólag fogadták el szakdolgozatnak
A pályamunkával kapcsolatos feltételek
 • Képzési idő alatt, önképzési céllal készült, majd a képzési idő alatt, az abszolutóriumot megelőzően személyesen bemutatták amelynek eredményeként  a zsűri az aktuális Országos Tudományos Diákköri Konferenciára javasolta.
 • A tantervben is előírt feladatok, eljárásra bocsátott vagy megvédett szakdolgozatok illetve diplomamunkák nem nyújthatók be!

A meghirdetett témák jegyzéke ide kattintva érhető el. A kedvcsináló video itt nézhető meg.

Borítókép: pixabay.com