Alumni

Alumni bevezető

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem – a kiválóság fenntartásával és a tehetségek  gondozásával  is – elkötelezett  amellett,  hogy  az ELTE  közegében  születő tudományos  eredmények,  oktatási  programok,  művészeti  alkotások,  szolgáltatások az egyetemi életből oklevéllel kikerülők számára az egyetemi éveket követően is olyan vonzó képet adjanak az ELTE-ről, ami alapján úgy érzik: érdemes az ELTE-hez hűnek maradni, és csatlakozni az egyetem ALUMNI közösségéhez.
Az  ELTE Alumni missziója, hogy elősegítse és fejlessze az ELTE és alumni tagjai közötti, az élethosszig  tartó,  kölcsönös előnyökre  épülő,  az  ELTE  szellemiségének  megfelelő kapcsolatot. Ilyen előny egy alumni tag részére, hogy az egyetem elvégzése után is kapcsolatban maradhat volt egyetemével, részt vehet annak szerteágazó intellektuális programjain, alkalma nyílhat tanulni, találkozhat hasonló érdeklődésű volt diáktársaival, részese lehet az ELTE diplomások közösségének. Az  ELTE  részére  pedig  az,  hogy alumni tagjai révén folyamatosan kapcsolatban  állhat  volt  diákjaival, számíthat  az  ő  tevőleges együttműködésükre, észrevételeikre, ötleteikre, támogatásukra akár hírének öregbítése, illetve a tudásmegosztás területén, akár adományok, illetve önkéntes munka formájában.

forrás: ELTE Alumni Koncepció