Beszámoló a nyáron megrendezett 3. Művészetpedagógiai Konferenciáról

2019.10.07.
Beszámoló a nyáron megrendezett 3. Művészetpedagógiai Konferenciáról
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem öt karának (BGGYK, BTK, PPK, TÓK, TTK) hagyományteremtő vándorkonferencia sorozatát a Természettudományi és a Bölcsészettudományi Kar után a Gyógypedagógiai Kar rendezésében folytattuk: 2019. június 20-21. között nemzetközi tudományos konferenciát szerveztünk az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon.

Célunk változatlan: a művészetpedagógia területén születő innovációk és kutatási eredmények bemutatása, a művészeti ágak szakemberei közötti kapcsolatok erősítése és új kutatási, fejlesztési programok szerveződésének elősegítése az Eötvös Loránd Tudományegyetem karokon átívelő együttműködésében és szervezésében.

A konferencia az alábbi főbb témák köré szerveződött 2019-ben:

  • A részvétel, az együttműködő alkotás formái a dráma, mozgás és tánc, bábjáték, zene, vizuális kultúra és gyermekkultúra területein
  • Inkluzív és participatív művészeti és művészetpedagógiai módszerek, kutatások és képzések 
  • Intermodális együttműködések a művészetpedagógia oktatásában és kutatásában 
  • Innovációk és  új pedagógiai modellek. STEAM és más integratív oktatási formák
  • Határterületek és találkozási pontok a művészetpedagógiai és művészeti terápiák alkalmazásaiban

Konferenciánkra ebben az évben is sikerült olyan neves, nemzetközileg ismert szakértőket, kutatókat megnyernünk, akik a legújabb nemzetközi trendekről és a négy művészeti modalitás mentén releváns kutatói tapasztalataikról plenáris előadásokat tartottak. Az esemény fő témájához illeszkedve megismerhettük az Egyesült Királyság, Finnország és Norvégia dráma- tánc- és színházpedagógiai innovációit. A „részvétel és együttműködés” témáját a tudományos kutatások és művészetpedagógia kontextusában neves külföldi és magyar kutatók vitatták meg, Londonból, Amszterdamból, Oslóból, Tel-Avivből, Trondheimból és Helsinkiből érkeztek előadóink.

A kétnapos rendezvényre idén is a művészeti ágak mentén a színház és dráma, a tánc, a vizuális művészetek, bábjáték és a zene, valamint a gyermek- és ifjúsági kultúra oktatóit, kutatóit és a tanárképző szakembereket hívtuk, s mintegy 150 fős konferencia-közönség érkezett.

Hat nemzetközi plenáris előadás, három nemzetközi workshop és intermodális szerveződésű panel blokkok adták a kétnapos konferencia gerincét, kiegészítő művészeti és kiállítás programelemekkel.

Rendezvényünkön az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programja művészeti kutatócsoportjainak és az UNI-V-ARTS Konzorcium projekt-beszámolói is elhangoztak.

A szervező Kar 2019-ben a részvételiséget és a kooperativitást állította reflektorfénybe. Míg idén a rendezvény fókuszába vállaltan a dráma- és színházpedagógiát helyeztük, az interdiszciplinaritás és az interdiszciplináris találkozási pontok mindvégig és hangsúlyozottan jelen voltak. A modalitásköziség a pedagógiai és terápiás színterek felületein is megmutatkozott tudományos előadások, képző-, film- és fotóművészeti kiállítások, művészeti alkotások és produkciók, workshopok jelenlétében.

A két nap intenzív energiamezejében több mint száz angol és magyar nyelvű prezentációt befogadva pedagógia és gyógypedagógia, tudomány és művészet, kutatás és gyakorlat metszéspontjain találkoztunk. A korábbi évekhez hasonlóan mindez tükröződött a színvonalas nemzetközi jelenlétben is a tudományos kutatások és a művészetpedagógiai gyakorlat széles spektrumán.

Rendezvényünket a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete, az ELTE Tudományos Bizottsága, a Magyar Tudományos Akadé­mia, A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar támogatta. Köszönjük.

Az ELTE karainak szakértő munkatársaiból álló Tudományos Bizottság és a „bárczis” Szervező Bizottság nevében reméljük, hogy hamarosan megjelenő kiadványunk felkelti a tágabb művészetpedagógus közösség érdeklődését, s így az MPK konferenciák idei és majdani résztvevői is informálódhatnak más művészeti ágak kutatási beszámolóiról és a projektek eredményeiről.

Találkozzunk 2020-ban is, részvételre és együttműködésre készen a 4. Művészet­pedagógiai Konferencián, az ELTE Tanító- és Óvóképző Karon!

NOVÁK GÉZA MÁTÉ, a konferencia elnöke és
HORVÁTH ZSUZSANNA, a konferencia titkára
Általános Gyógypedagógiai Intézet, ELTE BGGYK

3. Művészetpedagógiai Konferencia

3. Művészetpedagógiai Konferencia

0

/

0

0

/

0