Folyamatos a jelentkezési lehetőség a Diszkalkulia (számolási zavar) megismerése c. akkreditált pedagógus továbbképzésre

2018.03.12.
Folyamatos a jelentkezési lehetőség a Diszkalkulia (számolási zavar) megismerése c. akkreditált pedagógus továbbképzésre
A diszkalkulia témakörét feldolgozó pedagógus-továbbképzés megújított, korszerű tartalommal, új alapítási engedély szerint kerül meghirdetésre.

A 60 órás továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a diszkalkulia (számolási zavar) szakmaelméleti, tüneti, kóroki hátterét és viselkedési következményeit a hazai és nemzetközi szakirodalmak alapján. Az 30 óra emélet-30 óra gyakorlat keretében a résztvevők jártasságot szereznek a diszkalkulia (számolási zavar) terminológiájának aktuális, modern használatában, illetve a sajátos nevelési igény tárgykörébe tartozóan a komplex gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálatokat végző szakértői bizottságok által kiadott szakértői vélemények értelmezésében. A résztvevők megismerik a gyermekek, tanulók ellátásba kerüléséig a vonatkozó szabályzó jogszabályi hátteret, és olyan ismereti, szakmaelméleti alapokra tesznek szert, amelyek által képesek lesznek felismerni a diszkalkulia (számolási zavar) prediktív tüneteit és megtervezni az ellátási utakat. Elsajátítják a pedagógiai diagnosztika és a terápia szempontrendszerét, és megismerik azok legismertebb hazai és nemzetközi eszköztárát.

A képzés megfelelő létszámú jelentkező esetén félévente egy alkalommal indul.


Alapítási engedély száma: 575/27/2017

Részvételi díj: 75 000 Ft 

Részletes képzési tájékoztató

Tervezett időpontok: 

A képzésre tömbösített formában, csütörtök-péntek-szombati napokon kerül sor.
1. alkalom:
2. alkalom:
3. alkalom:

Jelentkezési határidő: folyamatosan

Tanfolyam oktatói
Farkasné Gönczi Rita - gyógypedagógus, drámapedagógus
Szabó Ottilia - gyógypedagógus szaktanácsadó
Ternai Gabriella - gyógypedagógus

Jelentkezés


A pedagógus-továbbképzés keretében szerzett ismeretek beszámítása a gyógypedagógus-szakvizsgába