Egyetemi kitüntetések

Eötvös Gyűrű

Eötvös-gyűrű adományozható kiemelkedő szakmai, tudományos életútja elismeréseként annak a közalkalmazottnak, akinek közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjba vonulására tekintettel szűnt meg.

Karunk díjazottai:

Csorba János (2016)


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme adományozható: a) az Egyetem kimagasló munkát végző vezetőinek (a rektor, a dékánok, a kari főigazgatók és e személyek helyettesei, valamint a gazdasági főigazgató és a főtitkár) megbízatásuk lejártakor; b) több évtizedes kimagasló munka után egyetemi és főiskolai tanároknak, valamint egyetemi docenseknek és más vezető beosztású dolgozóknak, akiknek közalkalmazotti jogviszonyuk nyugdíj-jogosultságukra tekintettel szűnt meg.

Karunk díjazottai:

Dr. Radványi Katalin (2016)

Szabó Ákosné dr (2012)

 


Pro Universitate Emlékérem arany fokozata

Pro Universitate Emlékérem arany fokozata adományozható:

-    vezetői tevékenységük elismeréseként az Egyetem következő kimagasló munkát végző vezetőinek: intézetigazgatók, tanszékcsoport-vezetők, tanszékvezetők, más önálló szervezeti egységek vezetői (főosztályvezetők, osztályvezetők) részére több cikluson keresztül, illetve huzamosan, de mindkét esetben legalább tíz éven át végzett vezetői munkájukért;

-    oktatói, tudományos tevékenységük elismeréseként az Egyetem vezető oktatói (egyetemi és főiskolai tanár és docens) és vezető kutatói (tudományos tanácsadó, tudományos főmunkatárs) részére legalább húsz éves kiemelkedő oktatói, tudományos munkájukért;

-    azoknak a hazai és külföldi természetes és jogi személyeknek, akik legalább öt éven át tízmillió forintot meghaladó összegű támogatást, vagy azzal megegyező értékű adományt nyújtanak az Egyetemnek, vagy az Egyetem, vagy egyetemi szervezeti egység mellett, annak javára működő alapítványnak.

Karunk díjazottai:

Dr. Fótiné Hoffmann Éva (2014)

Dr. Zsoldos Márta (2010)

Gereben Ferencné dr. (2009)

Dr. Németh Józsefné (2005)

 


Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata

Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata adományozható az Egyetem oktatói és kutatói és más közalkalmazottai részére legalább húsz éves kiemelkedő tevékenységükért.

Karunk díjazottai:

Prónay Beáta (2016)

Dr. Billédi Katalin (2015)

Szücs Marianna (2014)

Dr. Hajdani Ilona (2013)

Dr. Radványi Katalin (2010)

Dr. Papp Gabriella (2009)

Dr. Benczúr Miklósné dr. (2006)

Dr. Bernolák Béláné (2005)

Urbánné Varga Katalin (2005)

 


Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata

Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata adományozható az Egyetem oktatói és kutatói és más közalkalmazottai részére legalább tíz éves kiemelkedő tevékenységükért.

Karunk díjazottai:

Tóth-Gáti Istvánné (2016)

Dr. Szekeres Ágota (2015)

Bodorné Dr. Németh Tünde (2013)

Schumayer Izolda (2012)

Dr. Perlusz Andrea (2009)


Rektori dícséret

Virányi Anita (2010)


Trefort Ágoston Emléklap

Trefort Ágoston Emléklap adományozható azoknak a nem oktató-kutató közalkalmazottaknak, akik munkájuk során huzamosabb időn keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek.

Karunk díjazottai:

Szűcs Boglárka (2016)

Torontáli Nóra (2015)

Varga Zoltán (2015)

Bergmann Krisztina (2011)

Sot Ferenc (2010)

Sólyom Imre (2009)

Schumacher József (2007)

Szekeres Szabolcs (2007)

Bartha Edit (2006)

Kövesné Gulyás Edit (2006)

Marton Gézáné (2006)

Dalnoki Judit (2005)

Komáromi Hajnalka (2004)

Olajosné Kovács Eszter (2004)

 


Szenátusi Érdemérem

A Szenátus az ELTE Szenátusi Érdemérmét adományozhatja azok számára, akik tevékenységükkel hozzájárultak az Egyetem fejlesztéséhez:

- az oktatás, kutatás, illetve az azokhoz kapcsolódó támogató és kiegészítő tevékenységek körülményeit, minőségét jelentős mértékben javító beruházással, infrastrukturális fejlesztéssel, anyagi támogatással;

- az Egyetem nemzetközi ismertségét és elismertségét szolgáló két-, illetve többoldalú kapcsolatok kialakításával és ápolásával;

- az előbbi két pontban meghatározottak szervezésében, irányításában való kimagasló egyéni teljesítményt jelentő érdemi közreműködéssel, részvétellel.

Karunk díjazottai:

Dr. Prof. Katona Ferenc