Együtt oktatunk! participatív felsőoktatási módszertan az ELTE Know-how listáján

2022.06.01.
Együtt oktatunk! participatív felsőoktatási módszertan az ELTE Know-how listáján
Az Együtt oktatunk! participatív felsőoktatási módszertan nemrégiben került fel az ELTE Know-how listájára. A három rendszerelemből álló konstrukció elméleti hátterét a Fogyatékosságtudomány (Disability Studies) adja.

Az első rendszerelem a többtanáros oktatás fogyatékossággal élő személyekkel felsőoktatási környezetben. Olyan egyenrangú viszonyrendszer ez, ahol az oktatók közösen és tervezetten tanítanak a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, valamint a Pedagógiai és Pszichológiai Kar különféle kurzusain. A folyamat participatív, a kurzus kiválasztásától, tartalmának tervezésétől az értékelésig tart.

A nem participatív oktatók akadémiai kompetenciáik által a szakirodalmi hátteret, a módszertani kereteket, az egyes órák konkrét terveit, valamint a participatív oktatók és a hallgatók kommunikációjának, együttműködésének a facilitálását végzik. A participatív oktatók az élettapasztalatukat osztják meg, segítik a készülő projektfeladatokat részvételükkel és tapasztalataikkal, valamint folyamatosan reflektálnak a kurzusban zajló közös munkára. 

A második rendszerelem a participatív szupervízió. Célja, hogy a participatív oktatási tevékenységet mentálhigiénés támogató szolgáltatással bővítse. A fejlesztés a participatív és nem participatív oktatók lelki terhelését csökkenti szupervíziós eszközökkel és folyamatos módszertani reflexiót tesz lehetővé pszichológus bevonásával.

A harmadik rendszerelem az Együtt oktatunk! participatív felsőoktatási módszertan gyógypedagógiai képzési területen kívüli bevezetését támogatja árnyékoktató bevonásával. A gyógypedagógiai területről érkező participatív oktató és a társterületen oktató akadémiai szereplő együttműködését segítő szereplő az árnyékoktató. Jelentős tapasztalattal rendelkezik az első rendszerelem tekintetében, mely lehetővé teszi, hogy menedzselje a módszertan multiplikációját társterületeken és garantálja a minőséget a gyógypedagógiai képzési területen kívül is.

Az Együtt oktatunk! participatív felsőoktatási módszertan megalkotói Könczei György, Antal Zsuzsa, Csángó Dániel, Futár András, Sándor Anikó, Cserti-Szauer Csilla, Katona Vanda, Horváth Péter László, Kunt Zsuzsanna, Csákvári Judit és Rónay Zoltán.

A folyamatot az EFOP-5.2.5-18 Társadalmi innovációk – Új módszerek kidolgozása projekt, a 2018-1.2.1-NKP – Nemzeti Kiválósági Program Szorongás helyett énhatékonyság – A biztonságérzet összetevőinek megismerése; intervenciós eszköz- és programfejlesztés a társadalmi biztonság különböző szegmenseiben működő intézmények és aktorok számára projekt, valamint az ELTE BGGYK Kari Kiválósági Kerete és az ELTE Innovációs Központ támogatta.