ELTE esélyegyenlőségi terve

ELTE esélyegyenlőségi terve
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen nagy hangsúly helyeződik arra, hogy a képzés és foglalkoztatás során tiszteletben tartsák a hallgatói és alkalmazotti jogviszonyban állók emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. Olyan tanulási- és munkafeltételek kerültek kialakításra, amelyek hozzájárulnak ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzéséhez és megerősítéséhez, illetve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényben megfogalmazottak megvalósításához.

Az Egyetem az Esélyegyenlőségi Bizottság, a Fogyatékosügyi Központ és az Esélyegyenlőségi Szakértő munkáján keresztül támogatja az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartását és az esélyegyenlőség elősegítését. A foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza a munkavállalók, a hallgatói jogviszonyban állók hátrányos megkülönböztetését (ideértve a közvetlen hátrányos megkülönböztetést, a közvetett hátrányos megkülönböztetést, a zaklatást, a jogellenes elkülönítést, a megtorlást, valamint az ezekre adott utasítást). 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Esélyegyenlőségi Terve megtekinthető az ELTE honlapján.