ERASMUS+ KÉPZÉSI CÉLÚ (SZEMÉLYZETI) MOBILITÁS

2018.03.12.
ERASMUS+ KÉPZÉSI CÉLÚ (SZEMÉLYZETI) MOBILITÁS
A 2018/2019-es tanévben ismét lehetőség nyílik pályázni Erasmus+ képzési célú (adminisztratív személyzeti) mobilitásra. Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitás célja, hogy a felsőoktatási intézmények munkatársai munkaterületükhöz szorosan kötődő rövid, néhány napos képzésen vehessenek részt külföldi partnerszervezeteknél, intézményeknél, melynek keretében saját maguk, valamint szervezeti egységük számára is jól hasznosítható tapasztalatokra tegyenek szert, nemzetközi jó gyakorlatokat sajátítsanak el.

A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok papír alapon történő leadásával lehetséges:

  • kitöltött pályázati űrlap, mely LETÖLTHETŐ ITT
  • partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” mely tartalmazza 
    • a partneregyetem /fogadó fél nevét, 
    • a tervezett tevékenység leírását, 
    • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre, illetve egy visszaigazoló e-mail is elfogadható a külföldi intézmény fogadókészségét igazolandó);
  • szakmai önéletrajz
  • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési / tartózkodási engedély másolata

A munkatársak bármely programországban található olyan intézménybe páláyzhatnak, amely a munkaköréhez szorosan kapcsolódó tréninget szervez és arról igazolást állít ki a résztvevőnek.
A partneregyetemek által szervezett nemzetközi munkatársak képzését célzó rendezvények: http://staffmobility.eu/staff-week-search 
Képzési célú mobilitás esetén konferencia részvétel nem támogatható!

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 6., (e-mail-ben az erasmus@barczi.elte.hu címre, nyomtatva az Ecseri úti épület A/210-es szobájába.

A felhívás részletei az ELTE központi honlapján érhetőek el.