ERASMUS+ KUTATÁSI ÉS KÉPZÉSI MOBILITÁS - PÁLYÁZAT

2018.03.12.
ERASMUS+ KUTATÁSI ÉS KÉPZÉSI MOBILITÁS - PÁLYÁZAT
A pályázat célja, hogy támogassa az ELTE oktatóit/kutatóit külföldi, hosszabb időtartamú mobilitások megvalósításában, melyek közvetlenül segítik elő az ELTE nemeztköziesítési törekvéseit, nemzetközi rangsorokon elfoglalt helyét, az oktatás és kutatás színvonalát és az idegennyelvű kurzuskínálatának fejlesztését. 

A pályázat keretében a munkatársak/oktatók/kutatók három fő tevékenység típusra pályázhatnak:

KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSA 

OKTATÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ KÉPZÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

SZAKOS IDEGEN NYELVŰ KURZUS/KÉPZÉSI KÍNÁLAT FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ KÉPZÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL

Az oktató/kutató/munkatárs szakterületéhez közel álló kutatás, amely közvetlen és mérhető eredménnyel járul hozzá az adott tanszék/intézet tudományos munkájához, oktatási tevékenységéhez, az oktató személyes előmeneteléhez, az Egyetem nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyének javításához. Tevékenységéről részletes beszámolót készít, eredményeit a lehető legszélesebb körben megismerteti és publikálja.

Az oktató/kutató/munkatárs olyan innovatív/kevésbé használt oktatási módszereket ismer meg és sajátít el, melyet hétköznapi munkája során ezt követően alkalmaz. Megszerzett tudását dokumentálja, arról beszámolót készít, melyet széles körben megoszt (tanszéki/intézeti akár kari szinten). Mobilitása közvetlenül hozzájárul az oktatás minőségének javításához.

Az oktató/kutató/munkatárs olyan módszereket, jó gyakorlatokat ismer meg, melyek segítik az oktató tanszékének/intézetének idegen nyelvű kurzus/képzési portfoliójának fejlesztését. Megszerzett ismereteit széles körben terjeszti, mobilitása közvetlenül hozzájárul az ELTE Erasmus+ idegen nyelvű kurzuskatalógusának fejlesztéséhez és/vagy az ELTE idegennyelvű képzési portfoliójának fejlesztéséhez

A három típusú tevékenység kombinálható egymással, illetve összeköthető (egyik követi a másikat) a „klasszikus” Erasmus+ oktatói mobilitással is.

A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok papíralapon történő leadásával lehetséges:

  • kitöltött pályázati űrlap (letölthető itt),
  • partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” (sablon dokumentum erre nincs), mely tartalmazza 
    • a partneregyetem/fogadó fél nevét, 
    • a tervezett tevékenység leírását, 
    • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez utólag is pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre, illetve egy visszaigazoló e-mail is elfogadható, mely kifejezi a külföldi intézmény fogadókészségét),
  • szakmai önéletrajz,
  • nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

A hamis adatokat tartalmazó, hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, nem számítógéppel kitöltött vagy határidő után érkező pályázatok nem fogadhatóak el. 

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg pályázók kiegészítő támogatásra pályázhatnak. 

A pályázatokat nyomtatva az Ecseri úti épület A/210-es szobájába lehet benyújtani.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben Dr. Katona Vanda kari Erasmus-koordinátor vagy az intézményi Erasmus+ koordinátor áll rendelkezésükre.
A felhívás részletei az ELTE központi honlapján érhetőek el.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2018. április 13., péntek 12:00