ERASMUS+ OKTATÓI MOBILITÁS - PÁLYÁZAT

2018.03.12.
ERASMUS+ OKTATÓI MOBILITÁS - PÁLYÁZAT
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2018/2019-es tanévi Erasmus+ oktatási célú munkatársi mobilitási programban való részvételre.
A pályázat keretében 2018. június 1-től 2019. szeptember 30-ig lehetséges a mobilitások megvalósítása.

Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitás célja, hogy a felsőoktatási intézmények munkatársai munkaterületükhöz szorosan kötődő rövid, néhány napos képzésen vehessenek részt külföldi partnerszervezeteknél, intézményeknél, melynek keretében saját maguk, valamint szervezeti egységük számára is jól hasznosítható tapasztalatokra tegyenek szert, nemzetközi jó gyakorlatokat sajátítsanak el.

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karról azokra az egyetemekre lehet pályázatot benyújtani, akikkel érvényes Erasmus+ szerződésünk van.

Erasmus pályázható egyetemek listája

A pályázat benyújtása az alábbi dokumentumok e-mail-es és papír alapon történő leadásával lehetséges:

 • Pályázati űrlap  LETÖLTHETŐ ITT
 • Partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” (formanyomtatvány egyetemi szinten erre nincs), mely tartalmazza 
  • a partneregyetem / fogadó fél nevét;
  • a partner tanszék/intézet nevét;
  • a tervezett kurzus/tevékenység leírását;
  • annak igazolását, hogy a kurzus a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedik;
  • a kurzus megtartásának tervezett időpontját;
  • a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre – ez esetben egy visszaigazoló e-mail csatolása szükséges).
 •   Nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

A felhívás részletei az ELTE központi honlapján érhetőek el.

A pályázatokat e-mail-ben az erasmus@barczi.elte.hu címre, nyomtatva az Ecseri úti épület A/210-es szobájába lehet benyújtani.

Jelentkezési határidő: 2018. április 13., péntek 12:00