Felfedező kutatásokat ösztönző felhívások

2018.01.05.
Felfedező kutatásokat ösztönző felhívások

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kiírta a 2018. évi felfedező kutatásokat ösztönző felhívásokat. 

Posztdoktori Kiválósági Program (PD_18) felhívás kizárólag a támogatott kutató bérének kifizetésére és annak munkáltatói járulékára ad fedezetet. Valamennyi tudományterület képviselői pályázhatnak. A pályázat beadási határideje február 8., a támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a doktori (PhD/DLA) oklevelén a keltezés 2011. január 1. utáni vagy – amennyiben a pályázó posztdoktor kutató a pályázat benyújtásakor doktori oklevéllel még nem rendelkezik – az egyetem doktori tanácsának támogató döntése 2011. január 1. után született. 
A felhívás és az útmutató letölthető innen.

Kutatói kezdeményezésű témapályázat (K_18) és Fiatal kutatók által kezdeményezett témapályázat (FK_18) keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás. A felhívás célja a kutatói kreativitás és kiválóság megerősítése, olyan kutatói kezdeményezésű projektek megvalósulásának ösztönzése, amelyektől természeti és társadalmi jelenségek megismerése, az emberiség ismeretanyagának bővülése és olyan eredmények várhatók, amelyek nyomán új módszerek, eljárások dolgozhatók ki.  Az FK_18 felhívásra 2018. február 12-ig 40. életévüket be nem töltött szakemberek, a K_18 felhívásra életkori megkötés nélkül 2018. február 14-ig nyújthatnak be pályázatot.

A felhívás és az útmutató letölthető innen.

Nemzetközi együttműködésen alapuló témapályázatok (NN_18, ANN_18, SNN_18) felhívás a hazai kutatócsoportok és külföldi partnereik együttműködését ösztönzi, ezzel is erősítve a magyar tudomány nemzetközi beágyazottságát. Külön kiemelt alprogramban kerülnek támogatásra a magyar-osztrák és a magyar-szlovén együttműködésben zajló alapkutatások. A felhívás és az útmutató letölthető innen

Pályázatot benyújtani az elektronikus pályázati felületen lehet, amely https://www.otka-palyazat.hu/ címen érhető el. Az online rendszerrel kapcsolatos kérdésekben, illetve a felhasználónévvel, jelszóval, regisztrációval és kutatóhellyel kapcsolatban felmerült problémákkal tudomany@barczi.elte.hu lehet érdeklődni.