Gyakorlati képzés - BA alapképzésben

A BA szintű gyógypedagógus-képzés gyakorlat centrikus képzés. Már az első 7 félév során is reflektált, a Kar oktatói által kísért gyakorlatok szerepelnek a tantervben. Az elmélet és gyakorlat során szerzett tudás, kompetencia a 8. félévben a terepgyakorlat alatt teljesedik ki. A gyakorlatok szervezése a Karon történik, alapvetően két intézetben. Az Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet (ATIVIK) a tanulásban akadályozottak pedagógiája, az értelmileg akadályozottak pedagógiája, a pszichopedagógia és az autizmus spektrum pedagógiája, a Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet (GYMRI) pedig a hallássérültek pedagógiája, a látássérültek pedagógiája, a szomatopedagógia és a logopédia szakirányok gyakorlatáért felel.

Ezen az oldalon a gyakorlatokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékozódhat:

Gyakorlati tájékoztatók

Betöltés folyamatban... Amennyiben néhány másodpercen belül nem jelennek meg az időpontok, kattintson ide.

Terepgyakorlati előjelentkezés

A terepgyakorlatra jelentkezés a kari Gyakorlati Adminisztrációs Rendszerben történik, melynek címe:

https://gyakorlat.barczi.elte.hu/#!/terepgyakorlat

Jelentkezési időszak tavaszi szemeszterben: március 25. - április 10. (HKR 296/F. § (7))
Jelentkezési időszak őszi szemeszterben: október 25. - november 10. (HKR 296/F. § (4))

Az előjelentkezésnél megadott adatokat a jelzett határidőig tudják módosítani az előjelentkezési felületen (https://gyakorlat.barczi.elte.hu/#!/terepgyakorlat).

 

A gyakorlattal kapcsolatos jogi tudnivalókról bővebb információ a Hallgatói Követelményrendszerben olvasható.

A tartalmi tudnivalókat a szakirányok gyakorlatért felelős munkatársai, a gyakorlati és képzési munkacsoport tagjai közvetítik a hallgatók és a gyakorlatvezető kollégák felé.

A terepgyakorlaton való részvétel visszavonásának végső határideje: a gyakorlat megkezdését megelőző vizsgaidőszak utolsó hete. Ezt minden esetben jelezzék a gyakorlatért felelős szakirányos munkatársaknak.

Előjelentkezés elmulasztása

Az adminisztratív határidő elmulasztása esetén 3.500. Ft pótdíj kerül kivetésre. Elmulasztott (határidőn túli) előjelentkezés esetén méltányossági kérelmet kell benyújtani a Neptunban (Ügyintézés / Kérvények / Méltányossági kérelem). Ezzel egyidőben ezt jelezniük kell a gyakorlatszervezésért felelős szakirányos munkatársaknak is.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a tavaszi félévre vonatkozó, november 30. után leadott, illetve az őszi félévre vonatkozó, április 30. után leadott utólagos terepgyakorlati előjelentkezéssel kapcsolatos méltányossági kérelmet a gyakorlatszervezésérét felelős szakirányos munkatársak már nem tudnak támogatni.

A terepgyakorlattal kapcsolatos szervezési, szakmai kérdésekkel forduljanak a gyakorlatszervezésérét felelős szakirányos munkatársakhoz.

Gyakorlatszervezésért felelős munkatársak

Autizmus spektrum pedagógiája szakirány

Németh Vivien
email: nemeth.vivien@barczi.elte.hu
telefon: 358-5549
szoba: B/106/b

Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány

Ardai Evelyn
email: ardai.evelyn@barczi.elte.hu
telefon: 358-5571
szoba: B/107c

Hallássérültek pedagógiája szakirány

Bodorné dr. Németh Tünde
e-mail: nemeth.tunde@barczi.elte.hu

Kérjük a gyakorlatszervezőnek írt levelet másolatban ide is elküldeni: gyakorlat-ha@barczi.elte.hu

telefon: 358-5543
szoba: A/49/a

 

Látássérültek pedagógiája szakirány

Farkasné Dr. Gönczi Rita
email: gyakorlat-la@barczi.elte.hu
telefon: 348-4530
szoba: A/24

Logopédia szakirány

Halmos-Kovács Zsuzsa
e-mail: halmos.kovacs.zsuzsa@barczi.elte.hu
telefon: 358-5556
szoba: A/15

Pszichopedagógia szakirány

Kása Andrea
email: kasa.andrea@barczi.elte.hu
szoba: B/101/b

Szomatopedagógia szakirány

Szudki Osayma
email: gyakorlat-szomato@barczi.elte.hu
szoba: A/41

Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány

Horváth Endre
email: gyakorlat-ta@barczi.elte.hu
szoba: B/102/b

Gyakorlati képzések leírásai

A gyakorlati képzések leírásai szakirányonkénti bontásban, tárgykódok szerint, valamint a terepgyakorlati útmutatók az alábbi legördülő listákban találhatók meg:

Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája
Pszichopedagógia
Autizmus spektrum pedagógiája

Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet

Terepgyakorlati útmutatók