Gyakorlati képzés - BA alapképzésben

Gyakorlati képzés - BA alapképzésben

A BA szintű gyógypedagógus-képzés gyakorlat centrikus képzés. Már az első 7 félév során is reflektált, a Kar oktatói által kísért gyakorlatok szerepelnek a tantervben. Az elmélet és gyakorlat során szerzett tudás, kompetencia a 8. félévben a terepgyakorlat alatt teljesedik ki. A gyakorlatok szervezése a Karon történik, alapvetően két intézetben. Az Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet (ATIVIK) a tanulásban akadályozottak pedagógiája, az értelmileg akadályozottak pedagógiája, a pszichopedagógia és az autizmus spektrum pedagógiája, a Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet (GYMRI) pedig a hallássérültek pedagógiája, a látássérültek pedagógiája, a szomatopedagógia és a logopédia szakirányok gyakorlatáért felel.

Terepgyakorlati előjelentkezés

A terepgyakorlatra jelentkezés a kari Gyakorlati Adminisztrációs Rendszerben történik, melynek címe:

https://gyakorlat.barczi.elte.hu/#!/terepgyakorlat

Jelentkezési időszak tavaszi szemeszterben: március 25. - április 10. (HKR 296/F. § (7))
Jelentkezési időszak őszi szemeszterben: október 25. - november 10. (HKR 296/F. § (4))

A gyakorlattal kapcsolatos jogi tudnivalókról bővebb információ a Hallgatói Követelményrendszerben olvasható.

A tartalmi tudnivalókat a szakirányok gyakorlatért felelős munkatársai, a gyakorlati és képzési munkacsoport tagjai közvetítik a hallgatók és a gyakorlatvezető kollégák felé.

A terepgyakorlaton való részvétel visszavonásának végső határideje: a gyakorlat megkezdését megelőző vizsgaidőszak utolsó hete. Ezt minden esetben jelezzék a gyakorlatért felelős szakirányos munkatársaknak.

Előjelentkezés elmulasztása

Az adminisztratív határidő elmulasztása esetén 3.500. Ft pótdíj kerül kivetésre. Elmulasztott (határidőn túli) előjelentkezés esetén méltányossági kérelmet kell benyújtani a tanulmányi hivatalon, írásban. Ezzel egyidőben ezt jelezniük kell a gyakorlatszervezésért felelős szakirányos munkatársaknak is. A méltányossági kérelem benyújtásának végső határideje a szorgalmi időszak második hetének utolsó munkanapja.

A terepgyakorlattal kapcsolatos szervezési, szakmai kérdésekkel forduljanak a gyakorlatszervezésérét felelős szakirányos munkatársakhoz.

Gyakorlatszervezésért felelős munkatársak

Autizmus spektrum pedagógiája szakirány

Bertók Csilla
email: bertok.csilla@barczi.elte.hu
telefon: 358-5549
szoba: B/106b

Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány

Fazekas Dorottya
email: fazekas.dorottya@barczi.elte.hu
telefon: 358-5571
szoba: B/107c

Hallássérültek pedagógiája szakirány

Bodorné dr. Németh Tünde
e-mail: nemeth.tunde@barczi.elte.hu
telefon: 358-5543
szoba: A/49/a

Dukic Monika
e-mail: dukic.monika@barczi.elte.hu
telefon: 358-5543
szoba: A/49/b

Látássérültek pedagógiája szakirány

dr. Gombás Judit
email: gombas.judit@barczi.elte.hu
telefon: 348-4530
szoba: A/24

Veress Éva Ilona
email: veress.eva@barczi.elte.hu
telefon: 348-4530
szoba: A/24

Logopédia szakirány

Szabóné Kósdy Ilona
e-mail: kosdy.ilona@barczi.elte.hu
telefon: 358-5556
szoba: A/15

Pszichopedagógia szakirány

Kakuk Zita
email: kakuk.zita@barczi.elte.hu
telefon: 348-3133 (4533)
szoba: B/102b

Szomatopedagógia szakirány

Bodnárné Péntek-Dózsa Melinda
email: pentek-dozsa.melinda@barczi.elte.hu
telefon: 358-5578
szoba: A/39

Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány

Horváth Endre
email: horvath.endre@barczi.elte.hu
telefon: 358-5585
szoba: B/102b

Gyakorlati képzések leírásai

A gyakorlati képzések leírásai szakirányonkénti bontásban, tárgykódok szerint, valamint a terepgyakorlati útmutatók az alábbi legördülő listákban találhatók meg:

Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet

Terepgyakorlati útmutatók