Gyakorlati képzés - BA alapképzésben

Gyakorlati képzés - BA alapképzésben

A BA szintű gyógypedagógus-képzés gyakorlat centrikus képzés. Már az első 7 félév során is reflektált, a Kar oktatói által kísért gyakorlatok szerepelnek a tantervben. Az elmélet és gyakorlat során szerzett tudás, kompetencia a 8. félévben a terepgyakorlat alatt teljesedik ki. A gyakorlatok szervezése a Karon történik, alapvetően két intézetben. Az ATIVIK Intézet a tanulásban akadályozottak pedagógiája, az értelmileg akadályozottak pedagógiája, a pszichopedagógia és az autizmus spektrum pedagógiája, a GYMRI pedig a hallássérültek pedagógiája, a látássérültek pedagógiája, a szomatopedagógia és a logopédia szakirányok gyakorlatáért felel.

A terepgyakorlatra jelentkezés a kari Gyakorlati Adminisztrációs Rendszerben történik, melynek címe:

https://gyakorlat.barczi.elte.hu/#!/terepgyakorlat

Jelentkezési időszak tavaszi szemeszterben: március 25. - április 10. (HKR 296/F. § (7))
Jelentkezési időszak őszi szemeszterben: október 25. - november 10. (HKR 296/F. § (4))

A gyakorlattal kapcsolatos jogi tudnivalókról bővebb információ a Hallgatói Követelményrendszerben olvasható.

A tartalmi tudnivalókat a szakirányok gyakorlatért felelős munkatársai, a gyakorlati és képzési munkacsoport tagjai közvetítik a hallgatók és a gyakorlatvezető kollégák felé.

A gyakorlati képzések leírásai szakirányonkénti bontásban, tárgykódok szerint, valamint a terepgyakorlati útmutatók az alábbi legördülő listákban találhatók meg:

Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet

Terepgyakorlati útmutatók