Gyakorlati képzés

Gyakorlati képzés

A BA szintű gyógypedagógus-képzés gyakorlat centrikus képzés. Már az első 7 félév során is reflektált, a Kar oktatói által kísért gyakorlatok szerepelnek a tantervben. Az elmélet és gyakorlat során szerzett tudás, kompetencia a 8. félévben a terepgyakorlat alatt teljesedik ki. A gyakorlatok szervezése a Karon történik, alapvetően két intézetben. Az ATIVIK Intézet a tanulásban akadályozottak pedagógiája, az értelmileg akadályozottak pedagógiája, a pszichopedagógia és az autizmus spektrum pedagógiája, a GYMRI pedig a hallássérültek pedagógiája, a látássérültek pedagógiája, a szomatopedagógia és a logopédia szakirányok gyakorlatáért felel. A gyakorlatok kari szintű koordinálása dékánhelyettesi feladatkörben történik (Dr. habil. Papp Gabriella) a dékáni hivatal (Tomor Judit) támogatásával.

A terepgyakorlatra jelentkezés a 2018/2019. tanév tavaszi félévére a kari Gyakorlati Adminisztrációs Rendszerben történik, melynek címe:

http://gyakorlat.barczi.elte.hu

Első lépésként regisztrálni kell Hallgatóként a személyes és képzésre vonatkozó adatok megadásával. A regisztrációt aktiválni kell a megadott e-mail címre kiküldött hivatkozáson keresztül. (Ha a regisztrációt követően nem érkezik meg az e-mail, érdemes ellenőrizni a levélszemét mappát is.)

A sikeres aktiválást és bejelentkezést követően lehet jelentkezni a terepgyakorlatra. A Neptunban történő tárgyfelvételhez hasonlóan itt is szakirányonként, a megfelelő tárgy kiválasztásával kell jelentkezni a terepgyakorlatra. (Tehát mindenkinek 2 jelentkezést kell rögzítenie, az egy szakirányos hallgatóknak is.) A zárófoglalkozásra itt nem kell külön jelentkezni. A hallgatónak lehetősége van módosítani a megadott adatokon a jelentkezési határidőig (november 10.).

Jelentkezési határidő: 2018. november 10. 23 óra.
Meghosszabbítva: 2018. november 15. 23 óra

A gyakorlattal kapcsolatos jogi tudnivalókról bővebb információ a Hallgatói Követelményrendszerben olvasható.

A tartalmi tudnivalókat a szakirányok gyakorlatért felelős munkatársai, a gyakorlati és képzési munkacsoport tagjai közvetítik a hallgatók és a gyakorlatvezető kollégák felé.

A gyakorlati képzések leírásai szakirányonkénti bontásban, tárgykódok szerint, valamint a terepgyakorlati útmutatók az alábbi legördülő listákban találhatók meg:

Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet

Terepgyakorlati útmutatók 2018/19. I. félév