Inkluzív tudományos együttműködés indult

2021.04.30.
Inkluzív tudományos együttműködés indult
Inkluzív tudományos együttműködés alapjait fogalmazták meg a résztvevők  A hazai és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű innovációinak támogatása (NTP-PKTF-20)' című pályázat keretében megvalósult nemzetközi workshop eseményén. A megalakult inkluzív tudományos háló, ennek a sokszínű szakmai közösség tagjainak az együttműködésévek kívánja összehangolni a különböző tudományos műhelyekben zajló kutatói-fejlesztői, tehetséggondozói és innovációs munkát.

A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar együttműködésével valósította meg azt az online szakmai workshopot, amelyen több mint ötven fő járta körül a gyógypedagógia, a fogyatékosság tudomány és azok határterületei témakörében meghirdetett tudományos témákat, melyek határokon innen és azokon túl is foglalkoztatják ennek a szakmai közösségnek a tagjait. Ez az alkalom elsősorban azt célozta, hogy közös gondolkodás induljon el a résztvevők között, osszák meg tapasztalataikat, kapcsolatokat építsenek és hatékonyabban járjanak közben a tehetségek kibontakoztatásáért. A közös gondolkodás tematikája a fogyatékossággal élő emberek oktatása köré szerveződött, de ebben éppúgy helyet kaptak a gyógypedagógusok, mint a felsőoktatásban tanuló tehetséges, fogyatékossággal élő személyek.  

Dr. Papp Gabriella, az ELTE BGGYK dékánja és dr. Aáry-Tamás Lajos, az Oktatási Jogok Biztosa megnyitójában az együttműködésre és a tehetségek felismerésére irányította a résztvevők figyelmét. Dr. Papp Gabriella egy Anthony de Mello-idézettel foglalta össze mindazt, ami a résztvevők közös hivatása: „Amit az emberek csak fényes kavicsnak vélnek, abban az ékszerész felismeri a gyémántot.” Dr. Aáry-Tamás Lajos  Barabási Albert László gondolatait kölcsönözte a siker képletével kapcsolatban. Egyrészt kiemelte, hogy tudományos kutatóként nemes gesztus a kollégák és hallgatók támogatása, másrészt arra hívta fel a figyelmet, hogy tágítani kell horizontunkat: akkor érhetünk el eredményeket, ha tekintetünket képesek vagyunk felemelni és messzebb nézni. Nem adhatjuk alább csak azért, mert a fogyatékosság vagy akár az információhiány miatt szűkebbnek érezzük lehetőségeinket.

Ezt követően öt párhuzamos szekcióban egy-egy témát jártak körül a résztvevők. Az Evidencia alapú módszerek (szekcióvezetők: dr. Vig Julianna Beáta és dr. Jakab Zoltán), a Gondnokság vs. támogatott döntéshozatal a UNCRPD tükrében (szekcióvezető: dr. Maléth Anett), a Fogyatékossággal élő és tartósan beteg hallgatók felsőoktatáshoz való hozzáférése és felsőoktatásban történő részvétele (szekcióvezetők: dr. Fazekas Ágnes Sarolta, Nagyné dr. Schiffer Csilla), a Támogató technológiák (szekcióvezető: dr. Vámos Tibor) és a Képzési szintek és tudományos életpálya (szekcióvezető: dr. Berencsi Andrea) területei módszertani és gyakorlati kérdéseket is felvetettek. A szekciókban zajló fókuszált gondolkodást követően közös felületet biztosítva, a szervezők, dr. Fazekas Ágnes Sarolta és Kup Katica vezetésével megindult a közös gondolkodás, amelynek egyik eredményeként létrejött az Inkluzív Tudományos Együttműködés Kárpát-medencei Hálója. Az együttműködési hálóhoz várjuk a gyógypedagógia, a fogyatékosságtudomány elméletével és gyakorlatával foglalkozó fiatal pályakezdő vagy már tapasztalattal rendelkező kollégák csatlakozását, akik az alapítók által lefektetett együttműködésben aktívan részt kívánnak venni.

Együttműködési szándéknyilatkozat

Az április 23-i workshop résztvevői részére az alábbi linken érhető el az a szemelvénygyűjtemény, amely a workshop egyes szekcióihoz illeszkedő témák mentén tartalmaz másodközléseket.

A hazai és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű innovációinka támogatása – Szemelvénygyűjtemény