Jelentkezés a Diszkalkulia (számolási zavar) megismerése pedagógus-továbbképzésre

Jelentkezés a Diszkalkulia (számolási zavar) megismerése pedagógus-továbbképzésre

Tervezett időpontok: 
1. alkalom:
2. alkalom:
3. alkalom:

Részvételi díj: 75.000 Ft

Jelentkezési határidő: folyamatos


Jelentkezni a jelentkezési határidőig vagy a keretlétszám eléréséig a kitöltött, aláírt jelentkezési lap és a hozzá kapcsolódó mellékletek postán történő megküldésével lehet. A jelentkezést akkor tekintjük befogadottnak, ha a jelentkezési lap és valamennyi szükséges melléklet beérkezett.

Amennyiben a keretlétszám a jelentkezési határidő lejárta előtt betelik, a jelentkezést lezárjuk. Ez a honlapon közzétételre kerül, ezért kérjük, jelentkezése megküldése előtt tájékozódjon. A keretlétszám betelte után, de a jelentkezési határidőig beérkezett jelentkezések, amennyiben a jelentkezők kérik, várólistára kerülnek, és a következő képzés meghirdetéséről e-mailben értesítést kapnak.


A jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek

  • Gyógypedagógia és/vagy pszichológia alap- vagy mesterképzésben (vagy korábban ennek megfeleltethető főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél másolata. Megelőző szakmai gyakorlat nem szükséges.

  • Kitöltött számlakérő nyilatkozat

A jelentkezési lapot és annak mellékleteit az alábbi címre kell megküldeni: ELTE BGGYK Tanulmányi Hivatal 1097 Budapest, Ecseri út 3.

E-mail: tovabbkepzo@barczi.elte.hu

Telefon: +36 1 358 5527


Jelentkezési lap

Számlakérő nyilatkozat


Bővebben a képzésről