Képzőművészeti pedagógiai terápia

Képzőművészeti pedagógiai terápia
02/27

2018. február 27. 16:00 - 17:30

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Budapest, Ecseri út 3., C épület 107.terem)

02/27

2018. február 27. 16:00 - 17:30

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Budapest, Ecseri út 3., C épület 107.terem)


A tudomány rohamos fejlődése a gyógypedagógus terápiás tudásának bővítését, így a korábbi ismereteink és a meglévő gyakorlat újragondolását teszi szükségessé. Ennek a szakmai, gyakorlati kihívásnak próbál egyik támogatója lenni a január 30-án indult gyógyTERÁPIA művészetterápiás megközelítésben című programsorozat, melynek az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar ad otthont.

A gyógypedagógiai nevelés, oktatás és fejlesztés gazdag kínálattal rendelkezik, hogy az életkorban és sajátosságokban eltérő népesség társadalmi beilleszkedését elősegítse. Ennek egyik szegmense különböző terápiás eljárások alkalmazása, a gyógypedagógus terápiás tudásának bővítése. A tudomány és gyakorlat rohamos fejlődése korábbi ismereteink újragondolását teszi szükségessé.

A programsorozat célja, a művészetterápia kérdéseinek, különböző megjelenési formáinak áttekintése kapcsán a gyógypedagógia terápiás kompetenciáját érintő szakmai kérdések tisztázása, ismeretek közvetítése belső és külső előadók közreműködésével.

 

Második alkalom: 2018. február 27. - A Sándor Éva féle képzőművészeti pedagógiai terápia ─ Egy gyógypedagógiai innováció rögös útja. Előadó: Tamás Katalin PhD, adjunktus (ELTE BGGyK Általános Gyógypedagógiai Intézet)

Sándor Éva az 1990-es években fejlesztette ki művészeti pedagógiai terápiás rendszerét a gyógypedagógiát és a felsőoktatást megújító törekvésekkel összhangban. Tamás Katalin előadásában felvázolja a terápia főbb célkitűzéseit, a módszer jellemzőit. Bepillantást enged abba a heroikus munkába, amit Sándor Éva végzett (amit egyszerűen a terápia történeteként szoktunk emlegetni). Bemutatja az elmúlt negyedszázad legfontosabb eredményeit, dilemmáit és az előttünk álló feladatokat. Megosztja a hallgatósággal (közös gondolkodásra ajánlva) töprengéseinket arról, hogy milyen perspektívái vannak a művészeti terápiának a XXI. század gyógypedagógiájában.

Letölthető meghívó (pdf)   (doc)

 

A programsorozat szakmai vezetője, Gereben Ferencné PhD, ny. főiskolai tanár, professor emerita (Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet), aki Pechan Eszter (PhDs, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) doktorandusszal együtt gondozza a teljes sorozatot. Következő alkalom: 2018. március 20.

 

A regisztráció elküldésével a jelentkező egyidejűleg tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar a rendezvényen a jelentkezőről készülő fotó- és/vagy videófelvételen megjelenő képmását a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2.48. § (1) bekezdése értelmében elkészítheti és felhasználhatja - ideértve a nyilvánosságra hozatalt is.