Stratégiai és Minőségfejlesztési Bizottság

Stratégiai és Minőségfejlesztési Bizottság
A Stratégiai és Minőségfejlesztési Bizottság a Kar stratégiai és minőségfejlesztési feladatait koordináló testülete, amely feladatkörében véleményezi az ELTE stratégiai dokumentumait, véleményezi és koordinálja az egyetemi minőségfejlesztési folyamatokkal kapcsolatos kari szintű feladatokat, tevékenységeket, rendszeresen nyomon követi a Kar stratégiai céljainak, akcióinak megvalósítását, illetve javaslatokat fogalmaz meg a Kar stratégiai céljainak, akcióinak megvalósításával kapcsolatban.

A Bizottság elnöke a stratégiai és minőségfejlesztési ügyekért felelős dékánhelyettes. Tagjai az intézetek vezetői vagy delegáltjai, valamint a kari Hallgatói Önkormányzat egy delegáltja. A dékán a Bizottság tagjának külsős tagokat is felkérhet, az állami, nonprofit vagy magánszektor képviseletét biztosítandó. A Bizottság maga fogadja el ügyrendjét., amelyet a Kari Tanács hagy jóvá. A Bizottság munkájáról évente egy alkalommal beszámol a Kari Tanácsnak.

Minőségfejlesztési jelentés 2016

Minőségfejlesztési jelentés 2017

Minőségfejlesztési jelentés 2018

Minőségfejlesztési jelentés 2019

Minőségfejlesztési jelentés 2020

Minőségfejlesztési jelentés 2021

Minőségfejlesztési jelentés 2022

Minőségfejlesztési jelentés 2023

Tagok

Dr. Billédi Katalin - a Bizottság elnöke, képzésfejlesztési ügyekért felelős dékánhelyettes

Bodorné dr. Németh Tünde - Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet
Dr. Bolla Veronika - Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
Horváth Sára - HÖK által delegált tag
Losoncz Mária - Dékáni Hivatal
Nagyné dr. Schiffer Csilla - Általános Gyógypedagógiai Intézet
Dr. Sándor Anikó - Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet
Dr. Szekeres Ágota - Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

Állandó meghívott:

Dr. habil. Perlusz Andrea - tudományos és stratégiai ügyekért felelős dékánhelyettes

Kép forrása: pixabay.com