Stratégiai és Minőségfejlesztési Bizottság

Stratégiai és Minőségfejlesztési Bizottság
A Stratégiai és Minőségfejlesztési Bizottság a Kar stratégiai és minőségfejlesztési feladatait koordináló testülete, amely feladatkörében véleményezi az ELTE stratégiai dokumentumait, véleményezi és koordinálja az egyetemi minőségfejlesztési folyamatokkal kapcsolatos kari szintű feladatokat, tevékenységeket, rendszeresen nyomon követi a Kar stratégiai céljainak, akcióinak megvalósítását, illetve javaslatokat fogalmaz meg a Kar stratégiai céljainak, akcióinak megvalósításával kapcsolatban.

A Bizottság elnöke a stratégiai és minőségfejlesztési ügyekért felelős dékánhelyettes. Tagjai az intézetek vezetői vagy delegáltjai, valamint a kari Hallgatói Önkormányzat egy delegáltja. A dékán a Bizottság tagjának külsős tagokat is felkérhet, az állami, nonprofit vagy magánszektor képviseletét biztosítandó. A Bizottság maga fogadja el ügyrendjét., amelyet a Kari Tanács hagy jóvá. A Bizottság munkájáról évente egy alkalommal beszámol a Kari Tanácsnak.

Minőségfejlesztési jelentés 2016

Minőségfejlesztési jelentés 2017

Minőségfejlesztési jelentés 2018

Minőségfejlesztési jelentés 2019

Minőségfejlesztési jelentés 2020

Tagok

Dr. Billédi Katalin, a Bizottság elnöke

Bodorné dr. Németh Tünde
Dr. Mészáros Andrea
Dr. Nagyné Schiffer Csilla
Dr. Szekeres Ágota
Horváth Péter László  
Vörös Fanni (HÖK)
Losoncz Mária
 

Kép forrása: pixabay.com