Szakmai napot és gyakorlatvezetői fórumot tartottunk

2022.10.23.
Szakmai napot és gyakorlatvezetői fórumot tartottunk
Két kihagyott év után, a tudásmegújítás, az elmélet a gyakorlatban és az együttműködés fogalmak által meghatározott tartalommal szerveztük meg az (Újra) Együtt! Szakmai nap és gyakorlatvezetői fórum címet viselő rendezvényünket amely során pótolni szerettük volna a személyes jelenléttel megvalósuló kapcsolattartás elmaradt szakmai diskurzusait. Ennek keretében egész napos programokkal vártuk gyakorlatvezetőinket, az intézmények vezetőit, a tankerületek szakmai felelőseit, mindazokat, akik kapcsolódnak gyakorlati képzésünk megvalósításához.

A 2022. október 18-án megrendezésre került Szakmai nap és gyakorlatvezetői fórum nagyszámú résztvevőt vonzott. Már az előzetes felmérések is azt mutatták, hogy nagy az érdeklődés a személyes jelenléttel tervezett esemény iránt, melyre az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar szakirányainak oktatói, kutatói valamint a Gyógypedagógiai Továbbképző Központ munkatársai a kari kutatásokról és azok eredményeiről, gyakorlati megvalósíthatóságaikról és a közös együttműködésű projektekről nyújtottak tájékoztatást. A délelőtti workshopokon oktató-kutató előadóink, az idő szabta kereteiket feszegetve nyújtottak bepillantást a tudásmegújítás lehetőségeibe, melyek az elmélet és a gyakorlat összekapcsolódásának fókuszpontjai. Szakmai műhelymunkáinkon az együttműködés jelenlegi és távlati lehetőségeiről is szó volt. Komoly érdeklődés övezte a kar Erasmus koordinátora által tartott Erasmus+ ösztöndíjas tapasztalatszerzési lehetőség bemutatását is. 

A délután központi eseményét Dr. habil Papp Gabriella dékán asszony köszöntője nyitotta meg, melyben a hagyományos, de a szokásostól mégis eltérő Gyakorlatvezetői fórum fontosságáról beszélt, kiemelve az együttműködés és a közös felelősségvállalás szerepét. Dr. Márkus Eszter oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes asszony átfogó ismereteket nyújtott a gyógypedagógusképzés tantervi megújításáról.  

Ezt követően Karunk neves oktatóinak és kutatóinak előadásaiból értesülhettünk a legfrissebb tudományos újdonságokról, megközelítésekről, együttműködésekről. 

„De miért is együtt?” címmel Prof. Dr. Könczei György, a Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet igazgatója a participatív oktatás hátteréről beszélt gondolatébresztő előadásában. A könyv formában (Katona V. – Szauer Cs.- Sándor A. 2019 (szerk.): Együtt oktatunk és kutatunk! Inkluzív megközelítés a felsőoktatásban ELTE BGGYK) is elérhető tudástartalom megosztásával a fogyatékosságtudomány értékvilágát mutatta be, a kutató és a kutatásának alanya közti egyenrangúságra helyezve a hangsúlyt, mely „a semmit rólunk nélkülünk” elv megéléséből táplálkozik.  

Digitális támogatás autizmusban- bepillantás a DATA-rendszerbe címmel Bertók Csilla mestertanár mutatta be, hogy mi is a DATA, mire lehet használni, hol lehet megtanulni a több támogató partner együttműködésével kifejlesztett eszközt. 

A hosszútávú együttműködés lehetőségeit egy pedagógus mesterprogram bemutatásán keresztül vázolta dr. Lénárt Zoltán Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet adjunktusa.  

Hortus Medicus projekt – kertterápiás képzési eszköztár kidolgozása nemzetközi együttműködéssel címmel Csapó Beatrix - Diverzitás Közhasznú Alapítvány bemutatója zárta a plenáris sávot. 

Az ezt követő szakirányos gyakorlatvezetői fórumok jó lehetőségként szolgáltak az eszmecseréhez, a gyakorlatvezetéshez kapcsolódó tapasztalatok megosztásához, a kötetlen beszélgetésekhez. 

Amint az eseményről készült fotók is alátámasztják, szakmai napunk résztvevői igazi elmélyült tudásmegosztás és párbeszéd részesei lehettek, a jelenlévő 142 kolléga (és a több mint 80 fő online bekapcsolódó gyakorlatvezető) sok élménnyel és új tudással töltekezett. 

Álljon itt néhány gondolat az oktató-kutató kollégák véleményéből is, mely ugyancsak jelzi a találkozások fontosságát:

 

... az eddigi visszajelzések alapján a kollégáink számára egy nagyon fontos esemény volt, ahol újra megérezhették, hogy innen töltekezni lehet szakmailag és egyebekben is, és hogy mennyire jó a Bárczi közösségéhez tartozni!” Bodorné dr. Németh Tünde (gyakorlatvezetői fórum – hallássérültek pedagógiája szakirány)
A workshopokon is remek volt a hangulat, nagyon együttműködőek a kollégák, gyümölcsözőek a párbeszédek.” Nagyné dr. Schiffer Csilla (Inkluzív intézményfejlesztési nap az iskolákban; Pedagógiai projektszeminárium – avagy gyakorlat elsőéveseknek? workshopok)
... nagy tudású - ugyanakkor tanulni vágyó, lelkes kollégákat ismerhettem meg.” Varga Ágnes drs. (Játsszunk ZENÉT! workshop)

Rendezvényünk előkészítésében és lebonyolításában a Kar teljes munkatársi köre részt vett. Köszönet érte!


A lezajlott (Újra) Együtt! Szakmai nap és gyakorlatvezteői fórum rendezvény programja innen érhető el.

(Újra)Együtt! Szakmai nap és gyakorlatvezetői fórum 2022

(Újra)Együtt! Szakmai nap és gyakorlatvezetői fórum 2022

0

/

0

0

/

0