Térítési díjak

Térítési díjak
  Jogcím Új összeg
1. Adminisztratív határidő elmulasztása 3.500,-
2. Tanulmányi igazolások kiállításának díja Neptunból (figyelembe véve a 87/2015. (IV. 9.) Korm. Rendelet 14. fejezetébe foglalt kivételeket) * 1.000,-/példány
3. Tanulmányi igazolások kiállításának díja nem Neptunból (figyelembe véve a 87/2015. (IV. 9.) Korm. Rendelet 14. fejezetébe foglalt kivételeket) 2.000,-/oldal, max. 10.000,-
4. Oklevél másodlat, oklevélmelléklet másodlat készítése 10.000,- (+3.000 illeték)
5. Fizetési kötelezettség teljesítésére előírt határidő elmulasztása (késedelmi díj) ** 3.500,-/tétel
6. Átvételi kérelem benyújtása (más felsőoktatási intézményből átvételt kérők) 8.000,-
7. Tárgyfelvétel a tárgyfelvételi időszak végét követően 3.000,-/tárgy
8. 2. utóvizsga (azonos kurzusból azonos vizsgaidőszakban tett harmadik vizsga)  3.500,-
9. Vizsgáról való, igazolás nélküli távolmaradás 3.500,-
10. Elégtelenre értékelt vagy plágium miatt elutasított szakdolgozat/diplomamunka /portfólió esetén új szakdolgozat/diplomamunka /portfólió beadása 10.000,-
11. Megismételt záróvizsga díja: sikertelen záróvizsga, a záróvizsgáról való távolmaradás vagy megadott határidőig való le nem jelentkezés esetén*** 10.000,-
12. Kurzus 2. alkalommal történő felvétele 3.000.- / kurzus
13. Kurzus 3. és 4. (dékáni méltányosság alapján) alkalommal történő felvétele 7.000.- / kurzus
14. **** Kredittúlfutási díj alapképzésben és szakirányú továbbképzésben 8.600.- / kredit
15. **** Kredittúlfutási díj mesterképzésben 11.200.- / kredit
 
Díjmentesen igénybe vehető szolgáltatások: Nftv. 81. § f) a képzéssel, illetve doktori fokozatszerzéssel kapcsolatos valamennyi okirat első alkalommal történő kiadása, amennyiben kormányrendelet a hallgatóra kedvezőbb feltételt nem állapít meg.
** Önköltség és térítési-szolgáltatási díj esetén is automatikusan kerül kiírásra, a befizetési határidő lejártát követően
*** A jelentkezés január ill. június hónap első munkanapjáig - írásban - vonható vissza
**** Felmenő rendszerben kerül bevezetésre az önköltséges hallgatók esetében, először a 2018/19 tanévre felvett hallgatókra vonatkozóan
 
A hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezők az igényelt dokumentumot csak a szolgáltatási díj átutalással történt kiegyenlítését követően vehetik át.
Az utalás adatairól itt olvashat