Ügyintézés - vizsgakurzus, kreditátviteli, modulbeszámítási és egyéb kérelmek leadásának menete

Ügyintézés - vizsgakurzus, kreditátviteli, modulbeszámítási és egyéb kérelmek leadásának menete

 

Vizsgakurzus kérelmek ügyintézése - online

1, A honlapon (www.barczi.elte.hu / Oktatás / Tanulmányi Hivatal / Nyomtatványok) található vizsgakurzus kérelem mindkét példányát („Tanulmányi Hivatal példánya” és a „A tárgyat meghirdető intézet példánya” ld. a nyomtatvány fejlécébe jelölve) kérjük kitölteni tárgyanként.

2, A kitöltött nyomtatványt küldjék el az érintett oktató e-mail címére kérve az oktató beleegyezését, aláírását. Jelezzék az oktató felé, hogy amennyiben a vizsgakurzust támogatja a beleegyezését tartalmazó emilt továbbítással (hogy a kitöltött kérelem is tovább jusson) küldje el a th@barczi.elte.hu címre és a saját intézeti adminisztrátorának.

3, Ha az oktató beleegyező „aláírása” megérkezik e-mailben a fenti két helyre: az adminisztrátor meghirdeti a vizsgakurzust az őszi félévre, a Tanulmányi Hivatal pedig felteszi a hallgató félévére a kért tárgy vizsgakurzusát. Ha ez nem történik meg, akkor a kérelme nem érkezett be hozzánk és az oktatónál kell érdeklődni, vagy újra elküldeni felé a kérelmet.

Igazolás kiállítása a félévére - félfogadási időben vagy online

A hallgatók részére szükséges igazolások online a tanulmányi ügyintézőjéhez címzett e-mailben vagy a th@barczi.elte.hu e-mail címen kérhető. Kérjük, hogy kérésében jelölje meg, hogy csak scan változatra vagy az eredeti postázására is szüksége van, ill. hogy az adott igazolást milyen célból kéri. Ne felejtsék el a Neptunkódjuk feltüntetését.
A hallgató jogviszonyigazolásokat az őszi félévre 2023. szeptember 11-től tudjuk kiállítani a szorgalmi időszak kezdetétől. 

Kéréseiket a tanulmányi ügyintézőjük e-mail címére vagy a Tanulmányi Hivatal központi e-mail címére a th@barczi.elte.hu címre tudják elküldeni.

A árvaellátással kapcsolatos nyomtatványokat postai úton tudják a Tanulmányi Hivatalnak címezve elküldeni vagy kitöltve, scannalva a th@barczi.elte.hu címre, illetve lehetőség van arra is, hogy az A épület 107. szoba előtti fehér postaládába bedobják. A nyomtatványokat kitöltést követően közvetlenül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságra küldjük és egyúttal a hallgató felé is scannalva, így jelezve a Tanulmányi Hivatal részéről történt kitöltés, elküldés tényét.

Kérelmek ügyintézésének módja:

 1. A kérelmeket (www.barczi.elte.hu / Oktatás / Tanulmányi Hivatal / Nyomtatványok) elektronikus úton adhatják be. A kérelemtípusok nagy részét megtalálják a Neptunban (Ügyintézés / Kérvények / Kitölthető kérvények). A papír alapú kérvényeket kitöltve, beszkennelve, e-mailben tudják elküldeni, a pontos e-mail cím a Nyomtatványok menüpont alatt részletezve megtalálható.
   
 2. A kreditátviteli kérelmek leadásával kapcsolatos tudnivalók: 

  Kérjük, hogy a kérelem benyújtás előtt olvassák el a Kreditátviteli Kisokost
  A kérelemhez kötelezően csatolandó dokumentumok:
  – indexmásolat (vagy Neptun teljesítés igazolás) – csak a hivatkozott tárgy/ak teljesítését igazoló oldal/ak (kérjük kiemeléssel jelölni)
  hitelesített tárgyleírás (fénymásolatot is elfogadunk)
  – Szabadon választható kreditek beszámítása esetén: a formanyomtatványhoz diplomamásolatot kérünk csatolni

  A kérelmek beadásának a módja a nyomtatványon található.
  Benyújtási és döntési határidő itt található.
  Döntésről értesítés a Neptunban: a döntéstől számított 8 munkanapon belül
  Kreditátviteli Albizottság Ügyrendje itt található.
   

 3. Modulbeszámolási kérelmek  

E-mail-ben kérjük megküldeni a következő címre: komaromi.hajnalka@barczi.elte.hu Tartalmazza a kérelmet valamint a korábbi tanulmányokról az index (régi típusúnál a 6. oldaltól a tárgyteljesítésig, amely jól olvasható legyen, mivel kurzusteljesítés alapján történik a beszámítás) vagy oklevélmelléklet és az oklevél másolatát. A leadásnak határideje nincs, de javasolt a tantervi 2., 3. félév körül benyújtani.